ชุดพีพีอี-ถุงมือยาง-โลงศพ ‘สมเด็จธงชัย’ช่วยสู้ภัยโควิด

5 ก.ย. 2564 - 10:37 น.

ชุดพีพีอี-ถุงมือยาง-โลงศพ ‘สมเด็จธงชัย’ช่วยสู้ภัยโควิด – ในช่วงระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ดังนั้น วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก จึงต้องดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าจะช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้คนตกงาน แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ยารักษาโรค เป็นต้น

จนถึงทุกวันนี้ วิกฤตการแพร่ระบาด โควิด-19 ยังไม่บรรเทาเบาบางลง แต่กลับทวีความรุนแรงมากขึ้น ประชาชนล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก พระสงฆ์ซึ่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ นับเป็นหนึ่งในงานด้านสาธารณสงเคราะห์และเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของคณะสงฆ์ ช่วยสนับสนุนสงเคราะห์เรื่องของยาสมุนไพรสด กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิงและข่า ที่เชื่อว่าสามารถต้านเชื้อโรคในร่างกายได้

วัดสว่างอารมณ์ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นอีก 1 วัด ที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมธโช) เจ้าคณะใหญ่ หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม มอบสิ่งของอาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงมือยาง แอลกอฮอล์ ชุดพีพีอี และโลงศพหรือหีบศพ ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ต้องล้มป่วยหรือเสียชีวิต


หลวงพ่อแป๊ะเปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก มีผู้ได้รับความเดือดร้อนและ ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ด้วยความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มอบสิ่งของ อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงมือยาง แอลกอฮอล์ ชุดพีพีอี โลงศพหรือหีบศพ ให้วัดสว่างอารมณ์ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังบุคลากรด่านหน้า เจ้าหน้าที่แพทย์ ตำรวจ มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ และประชาชน

“ขณะนี้ได้ติดต่อมูลนิธิต่างๆ เข้ามารับสิ่งของตามประสงค์ของสมเด็จธงชัยแล้ว นับเป็นการสงเคราะห์กันของคณะสงฆ์ เวลานี้ทุกคนต้องช่วยกันเพราะมีผู้เสียชีวิตจาก โควิด-19 มากขึ้นทุกวัน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” หลวงพ่อแป๊ะกล่าว

ขณะเดียวกัน สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ให้กำลังใจชาวบ้าน ให้โอวาทว่า “1.สติ จงมีสติ คือ ระลึกนึกขึ้นได้ถึงกิจและสิ่งทั้งหลายที่จำเป็น มีประโยชน์ต่อการรักษาตน 2.ธัมมวิจยะ จงมีธัมมวิจยะ คือ วิเคราะห์และคัดสรรกิจ สิ่งต่างๆ ที่สติระลึกได้ เช่น สิ่งที่คิด ลักษณะอาการป่วย อาหาร อิริยาบถที่สนับสนุนให้หายป่วยเร็วขึ้น 3.วิริยะ จงมีวิริยะ คือ เพียรพยายามกล้าหาญอดทนที่จะรักษาตนให้หายจากโรค

4.ปีติ จงมีปีติ คือ ยินดี อิ่มเอิบ เต็มใจมีกำลังใจที่ได้ตั้งใจรักษาตน 5.ปัสสัทธิ จงมีปัสสัทธิ คือ สงบกาย สงบใจ ให้กลมกลืนกับการรักษาโรค ไม่ทุรนทุรายเกินเหตุ 6.สมาธิ จงมีสมาธิ คือ ตั้งใจแน่วแน่รวมพลังกายและพลังใจเพื่อใช้ในการรักษาตัว

7.อุเบกขา จงมีอุเบกขา คือ ทำใจเฉยรอคอยได้ เพราะรู้ว่าความป่วยจะหายไป ตามจังหวะเวลาและความจริงใจ ในการปฏิบัติต่อการรักษาตน หากได้ปฏิบัติตาม 7 ขั้นนี้ หลายๆรอบ โรคทางกาย ทางใจของท่านย่อมหายได้ง่ายแล สาธุ”

ในส่วนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ปฏิบัติตามที่รัฐบาลประกาศอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการเว้นระยะห่าง หรือสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ยุวนิต สังวาลย์พานิช

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ชุดพีพีอี-ถุงมือยาง-โลงศพ ‘สมเด็จธงชัย’ช่วยสู้ภัยโควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง