พระราชสุทธิโสภณวัดปากคลองมะขามเฒ่า : มงคลข่าวสด

12 ก.ย. 2564 - 00:01 น.

พระราชสุทธิโสภณวัดปากคลองมะขามเฒ่า : มงคลข่าวสด
“วัดปากคลองมะขามเฒ่า” ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่ที่มีทิวทัศน์สวยงามน่ารื่นรมย์ และมีชื่อเสียงด้านพระเครื่อง ในอดีตมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือ พระครูวิมลคุณากรหรือ “หลวงปู่ศุข” เป็นเจ้าอาวาส
ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน “พระราชสุทธิโสภณ” (ประทวน ปภากโร) ดำรงตำแหน่ง และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
ท่านเป็นสงฆ์ที่ปกครองและจัดระเบียบการบริหารงานของคณะสงฆ์ใน จ.ชัยนาท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีนามเดิมว่า ประทวน เส็งจีน เกิดเมื่อวันที่ 1 ก.ค.2475 ที่บ้านใหม่บำรุงธรรม หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดบำรุง เข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2491 ที่วัดบำรุงธรรม ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยมีพระปลัดเจริญ วัดพาณิชวนาราม อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นพระอุปัชฌาย์
ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2495 จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักศาสนศึกษาวัดใหม่จันทาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
กระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2495 ที่วัดบำรุงธรรม อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท มีพระปลัดเจริญ วัดพาณิชวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาสำราญ กาญจนาโภ วัดบำรุงธรรม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระบำเรอ กิตติญาโณ วัดบำรุงธรรม เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ด้วยมีความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่สำนักศาสนศึกษาวัดใหม่จันทาราม จ.อุทัยธานี พ.ศ.2494 เป็นครูสอน พระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนวัดใหม่จันทาราม พ.ศ.2501 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค
พ.ศ.2502 สอบได้ครูพิเศษประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2508 จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ส่งเสริมพระภิกษุ-สามเณร ภายในวัดให้ได้รับการศึกษาทั้งแผนกธรรม-บาลี และสามัญศึกษา จนจบปริญญาตรี โดยทางวัดออกค่าใช้จ่ายให้หมด
นอกจากนี้ ยังจัดส่งลูกศิษย์ไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมในวัดต่างๆ อาทิ วัดส้มเกลี้ยง อ.เมือง จ.ตาก, วัดเด่นใหม่ อ.หันคา จ.ชัยนาท ฯลฯ
ด้านการปกครอง ให้พระภิกษุ-สามเณรลงอุโบสถสังฆกรรม และทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดปี ระเบียบปกครองวัดอาศัยหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ปกครองคณะสงฆ์ แบบพ่อกับลูก พี่กับน้อง และแบ่งอำนาจหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบภายในวัด มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมบวชชี-พราหมณ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี ร่วมมือกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการ เผยแผ่หลักธรรม โดยออกปฏิบัติงาน พระธรรมทูต อบรมพระภิกษุ-สามเณรประชาชน และนักเรียนเป็นประจำ
ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2513 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า และเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์ พ.ศ.2524 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์ จ.ชัยนาท และเป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอวัดสิงห์ พ.ศ.2529 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2542 เป็นเจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
พ.ศ.2551 เป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
พ.ศ.2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วย เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามที่ พระครูประภากรวิชัย
พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระปริยัติชยากร
พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชสุทธิโสภณ
ถือเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม ด้วยหลักใหญ่ใจความที่การศึกษา ทุ่มเทชีวิตจิตใจและรับผิดชอบมายาวนาน
ด้วยสังขารไม่เที่ยง จึงละสังขารด้วยโรคชรา ขณะกำลังนั่งวิปัสสนา ช่วงเช้ามืดของวันที่ 8 ก.ย.2564 ภายในกุฏิเจ้าอาวาส
สิริอายุ 89 ปี พรรษา 69
การนี้ พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปัญโญ) เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะสงฆ์วัดปากคลองฯ ตลอดจนศิษยานุศิษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมขบวนเคลื่อนย้ายสรีรสังขารไปยังศาลาวัด เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
เบื้องต้น วัดปากคลองมะขามเฒ่า กำหนดสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลอย่างต่อเนื่องจนครบ 100 วัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระราชสุทธิโสภณวัดปากคลองมะขามเฒ่า : มงคลข่าวสด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง