เงาร่าง การเมือง “อธิปไตยปวงชนชาวไทย” ไม่ใช่ “พรรคทหาร”

วิเคราะห์การเมือง

เห็นการเคลื่อนไหวของ “นายทหาร” จาก กอ.รมน. เห็นชื่อ “พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย” เห็นคำแถลงถึงแนวทางในการสืบทอดอำนาจ

หลายคนเกิดนัยประหวัดถึง “พรรคทหาร”

เป็น “พรรคทหาร” อันสร้างความขลัง หนักแน่น มากยิ่งกว่า “พรรคประชาชนปฏิรูป” ของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ด้วยซ้ำไป

เพราะ “นายทหาร” รายนั้นต่อสายถึง “คสช.”

ยิ่งกว่านั้น เห็นเครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันต่อสร้อยนามแห่งพรรคมีคำว่า “ปวงชนชาวไทย” เข้าไปก็บังเกิดนัยประหวัดไปยังชื่อของบุคคลอันทรงความหมาย 2 คน

1 คือ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ และ 1 คือ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก

เพราะพรรคการเมืองที่ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วดึง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ลงด้วยในคราเดียวกันคือ “พรรคปวงชนชาวไทย”

ทั้งยังเป็นการเคลื่อนไหวใน “โคราช” เมืองแห่งทหารอีกด้วย

กระนั้น กล่าวสำหรับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ก็มีสายสัมพันธ์กับ “พรรคปวงชนชาวไทย” เจือจางและบางเบาเป็นอย่างมาก

ที่เข้าไปก็เพราะ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก

ในความเป็นจริงสำหรับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคปวงชนชาวไทยเป็นเหมือนกับ “กระดานหก” ในทางการเมืองมากกว่า

เพราะในที่สุดแล้วที่มีความผูกพันมากกว่ากลับเป็น “พรรคชาติพัฒนา”

ยิ่งกว่านั้น ที่ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก อาศัยชื่อพรรคปวงชนชาวไทยก็เพราะไม่สามารถตั้งพรรคเพื่อรองรับกับเป้าหมายได้ จึงดึงเอาพรรคปวงชนชาวไทยซึ่ง พล.ต.ระวี วันเพ็ญ มีส่วนร่วมในการก่อตั้งตั้งแต่ยุคคำสั่งที่ 66/2523 ร่วมอยู่ด้วยมาเป็นเครื่องมือ

เห็นชื่อ พล.ต.ระวี วันเพ็ญ หลายคนก็เริ่มร้อง “อ๋อ”

แท้จริงแล้ว ตัวจริงเสียงจริงในการก่อรูป “พรรคปวงชนชาวไทย” นั้นเป็น นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ที่มีนามของ พล.ต.ระวี วันเพ็ญ เข้ามาร่วมก็เพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เป็นกลุ่มอย่างที่รู้จักว่า “ทหารประชาธิปไตย”

ความจริง การแสดงตัวในฐานะ “เลขาธิการ” พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย ของ นายสมาน ศรีงาม ก็แทบไม่มีอะไรให้คลางแคลงและกังขากันต่อไป

เพราะนี่คือสาวกตัวจริง เสียงจริงของ นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร

เป็นตัวจริงเสียงจริงอันสืบทอด “ลัทธิประชาธิปไตย” พร้อมกันไปกับการเสนอแนวทางในการ “ปฏิวัติประชาธิปไตย” โดยกระบวนการสันติวิธี

อย่างที่รับรู้อย่างกว้างขวางในชื่อ “สภาปฏิวัติ”

น่าเชื่อว่า พลันที่ฝุ่นหายคละคลุ้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็คงจะออกมาปฏิเสธอย่างไม่ลังเล

ไม่ว่าจะเกี่ยวพันไปยัง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ไม่ว่าจะเกี่ยวพันไปยังชื่อเสียงเรียงนามของ นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร หรือความดังของ “สภาปฏิวัติ” ล้วนไม่มีอะไรสัมพันธ์กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ขอให้ “พรรคประชาชนปฏิรูป” สบายใจได้

บทความก่อนหน้านี้สมเถา สุจริตกุล อำนวยเพลงสรรเสริญพระบารมีก้องโลก
บทความถัดไปไฟไหม้ห้องสมุดโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี