หลายรัฐบาล หลายรัฐมนตรี หลายอธิบดี ที่พยายามผลักดันโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึง สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอันงดงามล้ำเลิศ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า ต้องเหน็ดเหนื่อยในการเดินขึ้นไปยอดบนอย่างมาก

การเดินเท้าขึ้นยอดภูซึ่งเป็นเส้นทางค่อนข้างชัน ใช้เวลาเดินกว่าครึ่งวัน เป็นจุดที่นำมาสู่แนวคิดสร้างกระเช้าลอยฟ้า เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปง่ายดายสะดวกสบาย

แต่แนวคิดนี้ เสนอกันมาหลายยุคหลายหน ไม่เคยประสบความสำเร็จ!!

เพราะเสียงต่อต้านจากคนรักธรรมชาติ จากนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ มองว่า การสร้างกระเช้าลอยฟ้า มีผลกระทบต่อธรรมชาติของป่าและภูเขารุนแรง

จะกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทำลายความงามของภูกระดึง

ไปจนถึงประเด็นสำคัญคือ มองกันว่ามนต์เสน่ห์ของการเที่ยวภูกระดึงก็คือ การเดินขึ้นไป ซึ่งตลอดเส้นทางเดิน เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามจนไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย!

ที่เห็นได้อย่างหนึ่งคือ ทุกวันนี้ต้องใช้การเดินเท้า แต่ยังมีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นกันจนเต็มล้น ถึงขั้นต้องควบคุมปริมาณคนขึ้นกันเลยทีเดียว

เหล่านี้เอง ทำให้เสียงค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้า จึงยังหนักแน่นกว่ามาตลอด

แต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่อยากขึ้นไปยอดบนของภูกระดึง ซึ่งสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย ที่สนับสนุนให้สร้างกระเช้าลอยฟ้าดังกล่าว

บางรายไปเที่ยวตอนวัยหนุ่มสาว พอเริ่มสูงวัยยังอยากไปอีก แต่คงเดินไม่ไหว นี่ก็อยากให้มีกระเช้าพาขึ้นไป

นักท่องเที่ยวต่างวัย จึงมีมุมมองต่อกระเช้าภูกระดึงแตกต่างกัน!?!

ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จ.เลย อยากให้มีกระเช้าไฟฟ้า เพราะผลประโยชน์ทางการค้าจะงอกเงย

มีนักท่องเที่ยวมาหลากหลายขึ้น และสามารถขึ้นไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับได้ ต่างจากทุกวันนี้ คนขึ้นภูกระดึงอย่างน้อยสุดต้อง 2-3 วัน

แต่คนรักธรรมชาติมองตรงกันข้าม เห็นว่าการเดินอย่างยากลำบาก คือ การกลั่นกรองคนรักธรรมชาติตัวจริง รวมไปถึงกลั่นกรองสภาพร่างกายของคนเที่ยวแนวนี้ด้วย

จุดเด่นสุดของภูกระดึงคือ การเป็นภูเขายอดตัด ทำให้ยอดบนเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด น้ำตกลำธาร หินผา อันแสนงดงาม

นักท่องเที่ยวธรรมชาติบอกว่า เดินขึ้นบนเส้นทางลาดชันครึ่งวันจนเหนื่อย แต่ในนาทีที่ถึงยอดบนสุด จะเป็นนาทีอันต้องตื่นตะลึง เมื่อเห็นที่ราบอันกว้างใหญ่

นาทีนั้นแหละ คือ มนต์เสน่ห์สำคัญสุด

เท่ากับว่าแนวคิดหนุนและค้านกระเช้าภูกระดึง ถกเถียงกันมายาวนาน แต่ไม่เคยสร้างได้สำเร็จ

มาในยุคนี้ รัฐมนตรีพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ซึ่งเป็นอดีตผู้แทนฯ จ.เลย ที่ตั้งของภูกระดึง กำลังปัดฝุ่นโครงการนำกลับมาใหม่

คงต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็น ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลกระทบต่อธรรมชาติอันล้ำค่า

ยังไม่รู้ว่าหนนี้จะสำเร็จหรือไม่ แต่คงไม่ง่าย และต้องใช้เวลาไม่น้อย!!

วงค์ ตาวัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน