ตำแหน่งงานหดหาย

25 พ.ค. 2563 - 00:01 น.

ตำแหน่งงานหดหาย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

คอลัมน์ วงล้อเศรษฐกิจ

โดย…EIC ธนาคารไทยพาณิชย์

ตำแหน่งงานหดหาย – ตำแหน่งงานหดหาย – EIC รวบรวมข้อมูล (web scraping) จากเว็บไซต์ JobsDB.com และพบว่าจำนวนประกาศรับสมัครงานลดลงถึง 37.4% นับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศ ล็อกดาวน์ EIC มองว่าข้อมูลจากเว็บไซต์ JobsDB.com

ในส่วนของจำนวนประกาศรับสมัครงานประเภทต่างๆ สามารถสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดแรงงานได้อย่างเป็นปัจจุบันมากกว่าข้อมูลตลาดแรงงานโดยทั่วไปที่อาจมีความล่าช้ามากกว่าในการติดตาม

โดยพบว่า จำนวนประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 24 เม.ย.2563 มีจำนวนประกาศอยู่ที่ 9.2 พันตำแหน่ง คิดเป็นการลดลงถึง 37.4% จากวันที่ 21 มี.ค. 2563 (1 วันก่อนประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทพฯ และปริมณฑลจากการระบาดของโควิด-19)


โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดและนัยที่สำคัญต่อภาพเศรษฐกิจ ดังนี้

จำนวนประกาศรับสมัครงานลดลงสำหรับการจ้างงานในทุกประเภท โดยเฉพาะงานในประเภทพาร์ตไทม์ ซึ่งเป็นงานที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจสูง จำนวนประกาศรับสมัครงานประเภทพาร์ตไทม์ ลดลงถึง 55.4% (ณ วันที่ 24 เม.ย. เทียบกับ ณ วันที่ 21 มี.ค.) ซึ่งเป็นอัตราการลดลงที่มากกว่าในภาพรวม (37.4%) อย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนประกาศรับสมัครงานลดลงในทุกกลุ่มเงินเดือน โดยงานที่ได้เงินเดือนน้อยมีจำนวนลดลงมากกว่างานเงินเดือนสูง เมื่อพิจารณาแยกตามระดับเงินเดือน พบว่า ประกาศรับสมัครงานสำหรับกลุ่มงานที่เงินเดือนน้อยที่สุด คือน้อยกว่า 1.5 หมื่นบาทมีจำนวนลดลงมากที่สุดถึง 50.9%

ขณะที่งานที่ได้เงินเดือนสูงกว่าจะมีจำนวนประกาศรับสมัครงานที่ลดลงน้อยกว่าลดหลั่นกันไปตามลำดับ โดยมองว่าสาเหตุที่งานที่ได้เงินเดือนน้อยมีจำนวนลดลงมากเป็นพิเศษนั้นน่าจะมาจากการที่กลุ่มเงินเดือนน้อยเป็นคนส่วนใหญ่ในสาขาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ค้าส่ง-ค้าปลีก เป็นต้น

ส่วนเงินเดือนสูงเป็นงานในสาขาธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบหรือเป็นงานที่ใช้ทักษะสูงและงานระดับผู้บริหาร ทั้งนี้ งานที่ได้รับเงินเดือนในช่วง 3-5 หมื่นบาทนั้น มีสัดส่วนสูงที่สุดในเว็บไซต์ JobsDB.com โดยคิดเป็น 36.0% ของประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

นอกจากนี้ จำนวนประกาศรับสมัครงานในภาคเอกชน ลดลงในทุกสาขาธุรกิจ สะท้อนถึงผลกระทบของวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ตำแหน่งงานหดหาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง