Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 31 ต.ค. 2563

สตรี - SACICTเปิดเฟส2 คลังข้อมูลหัตถศิลป์

8 ก.ย. 2563 - 08:13 น.

SACICTเปิดเฟส2 คลังข้อมูลหัตถศิลป์ - "SACICT" เดินหน้าระบบ "SACICT Archive" เฟส 2 ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมอาเซียน รวบรวมผลงานศิลปาชีพ และงานศิลปหัตถกรรม ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ต่อเนื่อง

ผ้าทอลาวครั่ง ครูนิทัศน์ จ.อุทัยธานี

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ SACICT เปิดเผยว่า SACICT ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม เผยแพร่บนระบบดิจิตอลสู่การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย (SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre) เพื่อให้การเก็บรวบรวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมของไทยได้รับการเรียบเรียงบันทึกองค์ความรู้เชิงลึก เพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของสุดยอดช่างฝีมือของไทยใน 10 กลุ่มงาน ประกอบไปด้วยเครื่องทอ เครื่องดิน เครื่องจักสาน เครื่องไม้ เครื่องโลหะ เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ เครื่องหิน เครื่องรัก และงานหัตถกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ต่อยอดจากปี 2561 และปี 2562 ที่เก็บข้อมูลผลงานศิลปหัตถกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พรพล เอกอรรถพร

ในปี 2563 นี้เก็บรวบรวมผลงานศิลปาชีพถึง 5 แห่งด้วยกันคือ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จ.อ่างทอง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จ.สกลนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ จ.ลำปาง และโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ บ้านทุ่งจี้ จ.ลำปาง รวมถึงผลงานศิลปหัตถกรรมในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ การดำเนินงานต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา SACICT เดินหน้ารวบรวมองค์ความรู้ที่หลอมรวมอยู่ในผลงานศิลปหัตถรรมไทยแล้วมากกว่า 2,000 ชิ้นงาน
"ข้อจำกัดที่ผ่านมาของการเข้าถึงผลงานศิลปหัตถกรรมของไทยคือไม่มีศูนย์รวมองค์ความรู้ที่ชัดเจน ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่มีการจัดหมวดหมู่ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย รวมถึงรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนเทคนิค ทักษะเชิงช่างที่ไม่ได้ถูกรวบรวมไว้ เมื่อวันหนึ่งที่บุคคลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมผู้เปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมทรงคุณค่าเหล่านั้นเสียชีวิตลง องค์ความรู้เหล่านี้ก็จะสูญหายไปด้วย หรือบางครั้งหากผู้สนใจต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึกต้องเดินทางไปถึงแหล่งผลิต หรือไปพบผู้สร้างสรรค์โดยตรงเท่านั้น ด้วยเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นนี้จึงถือเป็นพันธกิจของ SACICT ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสานคุณค่าแห่งงานศิลปาชีพและงานหัตถศิลป์ของไทย และนำเสนออย่างร่วมสมัย เพื่อให้ภูมิปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็น "คุณค่าความเป็นไทย" ที่อยู่คู่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน" ผู้อำนวยการ SACICT กล่าว

การจกผ้า

SACICT จะเชื่อมโยงการนำเสนอองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย ผ่านระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมบนดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดของไทยในขณะนี้ โดยรวบรวมฐานข้อมูลงานหัตถศิลป์และงานนวัตศิลป์ที่สร้างสรรค์โดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และชุมชนหัตถกรรมที่มีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และอ้างอิงในเชิงประวัติศาสตร์ ตลอดจนสื่อหนังสือและสื่อวีดิทัศน์ที่ SACICT จัดทำขึ้นเพื่อบริการองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยแบบครบจบในหนึ่งเดียว โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบการที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกมุมโลก
ผู้สนใจสามารถใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมผ่านเว็บไซต์ www.sacict.or.th โดยจะปรากฏไอคอน คลังข้อมูลหัตถศิลป์ เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบให้คลิกเลือก ระบบ SACICT Archive หรือเข้าสืบค้นโดยตรงทาง archive.sacict.or.th

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สตรี - SACICTเปิดเฟส2 คลังข้อมูลหัตถศิลป์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง