ธนกร วังบุญคงชนะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะโฆษกกลุ่มสามมิตร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทำหน้าที่ชี้แจงการทำงานของกลุ่มในการลงพื้นที่ต่างๆ

รวมทั้งคอยตอบโต้ทางการเมือง โดยเฉพาะประเด็นเดินสาย “ดูด”

ยืนยันการทำงานของกลุ่มสามมิตร เป็นคนกลางรับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

ไม่มีเจตนาให้การทำงานทับซ้อนหรือก้าวล่วงรัฐบาล

ดร.แด็ก เกิดเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2516

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

หลักสูตร ปปร.รุ่น 20 พตส.รุ่น 2

เริ่มทำงานเป็นเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในปี 2546

คนสนิทของ สมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มสามมิตร

ปี 2550 ลงสมัครส.ส.กทม. พรรคมัชฌิมาธิปไตย สอบตก แต่ได้นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

2551 ที่ปรึกษารมช.พาณิชย์, ที่ปรึกษารมช.สาธารณสุข ปี 2552, เลขานุการรมช.สาธารณสุข ปี 2558

ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คนที่ 2

ล่าสุดคุมกระบอกเสียงกลุ่มสามมิตร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน