Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ. 2563

ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาฯศอ.บต.คนใหม่

19 ก.ย. 2559 - 00:02 น.

ข่าวทะลุคน

ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขาธิการ ศอ.บต.

แทน ภาณุ อุทัยรัตน์ ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้

นอกจากอาวุโสอันดับ 1 ยังคลุกคลี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องถึง 35 ปี

ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน รวมทั้งผู้นำศาสนาในพื้นที่

มีบทบาทสำคัญในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b8

เกิด 28 พ.ย. 2500

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่แรก ในตำแหน่งปลัดอำเภอและ นายอำเภอยะหา จ.ยะลา

ผอ.สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต.

พ.ค. 2556 นั่งรองผู้ว่าฯนราธิวาส

ธ.ค. 2557 ย้ายกลับศอ.บต. เป็นรองเลขาธิการ ศอ.บต. และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(รองผอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า

พูดและฟังภาษามลายูท้องถิ่นได้ ศึกษาหลักคำสอนในพระคัมภีร์ อัลกุรอาน โดยนำไปใช้ประโยชน์ด้านมวลชนโดยเฉพาะงานด้านการข่าว

มีเครือข่ายด้านการข่าวค่อนข้างกว้างขวาง

ขยับขึ้นเป็น เลขาธิการศอ.บต.


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาฯศอ.บต.คนใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง