การปฏิวัติสยาม : บทบรรณาธิการ

การปฏิวัติสยาม : บทบรรณาธิการ

การปฏิวัติสยาม – 24 มิถุนายน 2475 เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติสยาม โดยคณะราษฎรที่ประกอบด้วยทหารและพลเรือน เปลี่ยนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ

การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับอิทธิพลจากกระแสการเมืองและเศรษฐกิจโลก บวกกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสยาม

แม้ประชาชนในวงกว้างไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ แต่ค่อยๆ รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมา

ปัจจุบันการรับรู้และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปฏิวัติสยาม มีให้อ่านในโลกออนไลน์ และมีมากกว่าแบบเรียนการศึกษา

คำอธิบายทั่วไปของการปฏิวัติสยาม 24 มิ.ย. 2475 คือดำเนินการโดยคณะราษฎร เพื่อริเริ่มสถาปนาประชาธิปไตยแบบสากล ในสังคมไทย

ประเด็นวิจารณ์หลักถึงเหตุการณ์นี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือ การปฏิวัติดังกล่าวเป็นการเลียนแบบฝรั่งเกินไปหรือไม่ ชิงสุกก่อนห่ามหรือไม่ เนื่องจากประชาชนยังไม่พร้อมหรือไม่

คำวิจารณ์นี้มาพร้อมกับวาทะที่พยายามจะสร้างทัศนคติและความเชื่อว่า ประเทศไทยเหมาะกับ “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ”

จนเป็นแนวคิดที่ใช้ขัดขวางพัฒนาการประชาธิปไตยของประชาชน

การปฏิวัติสยาม

เหตุการณ์ปฏิวัติสยามเป็นจุดเปลี่ยนของระบอบการปกครอง ให้มีวิธีบริหารจัดการประเทศแบบใหม่

แต่พัฒนาการเรียนรู้ถูกผิด และการใช้ประชาธิปไตยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ได้จบภายในเหตุการณ์วันเดียว หรือโดยคณะเดียว

ประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ต้องเรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไข อย่างต่อเนื่องและไม่มีวัน สิ้นสุด เพราะไม่ใช่การปกครองที่สมบูรณ์แบบ หรือเด็ดขาด

การปฏิวัติสยามจึงไม่ใช่ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว

เป็นเพียงเหตุการณ์ที่บอกว่า ประชาชนต้องเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และตัดสินใจทางการเมืองด้วยตนเอง

บทความก่อนหน้านี้‘คิม’ดีใจร่วมงาน‘เจ็ท’-ไม่กดดัน บ่ยั่น‘หมาก’หนีเที่ยว-มีแฟนๆเป็นสายสืบ
บทความถัดไปลิล แนส เอ็กซ์’ฮอตทะลุชาร์ต นำโด่งเข้าชิง‘ทีน ชอยส์ 2019’