เฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระเจริญ

เฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระเจริญ

เฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระเจริญ 

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน 

เฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระเจริญ – เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยโดยแท้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้า   อยู่หัว สง่างาม สมพระเกียรติ

ทั้งประกาศเกียรติประเทศไทยให้ ก้องโลก

ลุล่วงถึงการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พ..2562

อันเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย วันที่ 24 ตุลาคม 2562

และเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.. 2495

เสด็จขึ้นครองราชย์ 13 ตุลาคม พ.. 2559

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง

วาระนั้นมีพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มติชนสุดสัปดาห์เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นมิ่งขวัญ

ถวายพระพร ทรงพระเจริญ

บทความก่อนหน้านี้ดีกว่าสำรองที่เดิม! ปืนใหญ่สอย เซบายอส ร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัว 1 ปี
บทความถัดไปกลยุทธ์ฝ่ายค้านการเมืองหรือเศรษฐกิจคือ เป้าหมายหลัก