ชลธิชา ศีรษะโคตร นายกอบจ.หญิงคนแรกของจุฬาฯ

ชลธิชา ศีรษะโคตร

ชลธิชา ศีรษะโคตร นายกอบจ.หญิงคนแรกของจุฬาฯ

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน  

ชลธิชา ศีรษะโคตร – นายกอบจ.หญิงคนแรกของจุฬาฯ ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในรั้วจามจุรี เมื่อนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) คนใหม่เป็นผู้หญิง

..ชลธิชา ศีรษะโคตร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ประกาศนโยบายบริหารงานของ อบจ. เน้นการพัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมต่างๆ

ทั้งการสานต่อโครงการเดิมและเริ่มกิจกรรมใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างดี

ระบุว่าการบริหารงานอบจ. สิ่งสำคัญคือการบริหารคนและบริหารงานด้วยใจ

โดยใช้วิชาการบริหารจัดการองค์กรที่เรียนมาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมาปรับใช้ในการทำงาน

ชื่อเล่นว่า โม จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดนครราชสีมา

เป็นนิสิตในโครงการจุฬาฯชนบท

เติบโตมาจากการเป็นนักกิจกรรมในคณะและมหาวิทยาลัย

เป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ

ก้าวขึ้นเป็นนายก อบจ.คนแรกที่เป็นนิสิตหญิง และเป็นนิสิตจุฬาฯชนบท

ฝากถึงน้องๆ นิสิตจุฬาฯ ว่า ช่วงเวลาสี่ปีในรั้วมหาวิทยาลัย อยากให้น้องๆ ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า

เข้าร่วมกิจกรรมและลงมือทำในสิ่งที่สนใจ

บทความก่อนหน้านี้จอห์น โพสต์ขอบคุณ หลัง ศาลรธน. เชิญพ่อโกวิท ไปคุย กรณีเขียนถึงปม ธนาธร ถือหุ้นสื่อ 
บทความถัดไปข่าวลือ ข่าวปล่อย รุกคืบ ยุบ “อนาคตใหม่” สร้างจุด ตระหนก