ข่าวทะลุคน : ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการดีดี‘บินไทย’

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร : ที่ประชุมบอร์ดการบินไทยครั้งพิเศษที่ 13/2563

มีมติแต่งตั้ง ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท เป็นรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกตำแหน่ง

แทน จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ที่ยื่นลาออกจากรักษาการดีดี

มีผลตั้งแต่ 2 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

เกิด 13 พ.ค.2503

จบเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำและนักบริหารทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7, วปอ.รุ่น 57/2557 ฯลฯ

ศิษย์เก่าดีเด่น เศรษฐศาสตร์ มธ. ปี 2558 และศิษย์เก่าดีเด่น มธ. ปี 2560

เริ่มทำงานที่ ปตท. ในปี 2525 ไต่เต้าจากตำแหน่งเศรษฐกรไปสู่ผู้บริหารสูงสุด ‘ซีอีโอ คนที่ 9’ ในปี 2561

ซึ่งการนั่งเก้าอี้เบอร์ 1 ปตท. สร้างความฮือฮาเซอร์ไพรส์ เนื่องจากตลอด 40 กว่าปี ซีอีโอทุกคนล้วนจบวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

หลังหมดวาระเกษียณอายุ 12 พ.ค.2563 จึงมาเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของการบินไทยในยุคฟื้นฟูกิจการ เมื่อ 4 มิ.ย.2563

แต่ล่าสุดพ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อบอร์ดบินไทยมีมติแต่งตั้งเป็นรักษาการดีดี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน