Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 ก.ค. 2563

พระราชวงศ์ส่งเสด็จร.9 กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน เจ้าชายญี่ปุ่น-ดยุกแห่งยอร์ก

22 ต.ค. 2560 - 08:30 น.

ทะลุคน ทะลวงข่าว

เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคมนี้ มีสมาชิกพระราชวงศ์ ผู้นำ และผู้แทนประเทศต่างๆ ทั่วโลก เสด็จและเดินทางมาร่วมพระราชพิธี

รวมถึง สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน

เจ้าชายอากิชิโน แห่งญี่ปุ่น กับ เจ้าหญิงคิโกะ พระชายา

และ เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก สหราชอาณาจักร

ท่ามกลางความวิปโยคของไทย เมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงบันทึกความรู้สึกส่วนพระองค์ไว้ในเฟซบุ๊ก ความว่า

"หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอถวายราชสักการะสูงสุดแด่องค์กษัตริย์แห่งประเทศไทย ผู้ทรงมีวิสัยทัศน์ดังรัตนมณีทรงค่าอันเป็นที่สุดหาที่เปรียบมิได้ ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

"ขอพระองค์ทรงจุติเป็นธรรมราชา เพื่อยังประโยชน์ต่อบรรดาสามัญชนทั้งหลายสืบไป"

ทรงประกาศให้ราชอาณาจักรภูฏาน ลดธงครึ่งเสา หยุดราชการ จุดประทีบ 1,000 ดวงถวายสักการะ และกำหนดให้วิหารสำคัญทั่วภูฏาน จัดพิธีจุดดวงประทีปประกอบพิธีสวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลถวายตลอดหนึ่งสัปดาห์อีกด้วย

ทั้งยังเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ด้วยมิตรสัมพันธ์ 2 ราชวงศ์แนบแน่นยิ่ง ครั้งที่มหาวิทยาลัยรังสิต ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ขณะดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งภูฏานในขณะนั้น ทรงมีพระกระแสรับสั่ง เนื่องในพิธีประสาทปริญญา มีเนื้อความตอนหนึ่งว่า

"ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้ามีความศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งในหลายๆ เรื่อง"

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงสร้างความประทับใจแก่ประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน ในฉลองพระองค์ประจำชาติ พระจริยวัตรงดงามยิ่ง เป็นหนึ่งในพระราชอาคันตุกะที่เสด็จทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ที่กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก เสด็จพระราชสมภพเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2523 ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก และสมเด็จพระราชินี อาชิ เชอริง ยางดน วังชุก

สำเร็จปริญญาตรีที่วิทยาลัยวีตัน มหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทสาขาการทูต และสาขาการเมือง วิทยาลัยแม็กดาเลน มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ 16 ธันวาคม 2549 เป็นกษัตริย์ทรงพระเยาว์ที่สุดในโลก ด้วยพระชนม์เพียง 28 พรรษา

ทรงปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตย

26 ตุลาคมนี้ จะเสด็จทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของชาวไทย

เช่นเดียวกับเจ้าชายแห่งญี่ปุ่น สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่า เจ้าชายอากิชิโน พร้อมด้วยเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา จะเสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ ราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิด โดยสำนักพระราชวังอิมพีเรียลระบุว่า เจ้าชายอากิชิโนเคยเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชหลายครั้ง

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ได้เสด็จถวายราชสักการะพระบรมศพของรัชกาลที่ 9 โดย ในโอกาสดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออกรับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

เจ้าชายฟุมิฮิโตะ หรือเจ้าชายอากิชิโน เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ กับสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เป็นรัชทายาทลำดับที่ 2 ในการสืบราชสันติวงศ์ญี่ปุ่น

หลังการเสกสมรสกับ คิโกะ คะวะชิมะ เมื่อเดือนมิถุนายน 2533 ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น เจ้าชาย อะกิชิโนะ เป็นผู้นำราชสกุลมหาสาขาของราชวงศ์ญี่ปุ่น ทั้งนี้ มีพระอิสริยยศเดิมว่า เจ้าชายอะยะ

สำหรับประเทศไทย พระองค์ทรงเป็นเจ้าชายนักการเกษตร

ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการที่ทรงสนพระทัยและศึกษาด้านปลาน้ำจืด ปศุสัตว์ โดยเฉพาะไก่ ด้วยพระวิริยอุตสาหะตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ อันเป็นที่ประจักษ์แก่นักวิชาการและประชาชนชาวไทย

ทรงมีผลงานทางวิชาการ จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก เช่น พระนิพนธ์เรื่อง สมุดภาพไก่ในยุโรป ไก่กับคน: จากมุมมองชีวชาติพันธุ์วิทยา เป็นต้น

ช่วงเวลาประเทศไทยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เจ้าชาย แอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก เสด็จไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

ทรงลงพระนามในสมุดถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก เป็น พระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ แห่งสหราชอาณาจักร

ทรงอยู่อันดับที่ 6 ของลำดับการสืบราชบัลลังก์อังกฤษ

ทรงเป็นหนึ่งในพระราชอาคันตุกะที่เสด็จทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเดือนมิถุนายน 2549

เจ้าชายแอนดรูว์เสด็จเยือนประเทศไทยหลายครั้ง เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหราช อาณาจักรให้แน่นแฟ้นสืบไป

ทุกพระองค์ร่วมส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของชาวไทย คืนสวรรคาลัย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระราชวงศ์ส่งเสด็จร.9 กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน เจ้าชายญี่ปุ่น-ดยุกแห่งยอร์ก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง