5 ธันวา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ : ทิ้งหมัดเข้ามุม โดย..จ่าบ้าน

5 ธันวา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ : ทิ้งหมัดเข้ามุม โดย..จ่าบ้าน

 

5 ธันวา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ : ทิ้งหมัดเข้ามุม โดย..จ่าบ้าน

 

5 ธันวา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ : ทิ้งหมัดเขามุม โดย..จ่าบ้าน -รัฐบาลประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

ประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งที่มีชนชาติหลากหลายเชื้อชาติ ยึดมั่น ในสถาบันหลัก 3 สถาบัน คือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สถาบันทั้งสามคือสถาบันชาติ ทุกคนเป็นคนไทยโดยสัญชาติไทยเช่นเดียวกัน สถาบันศาสนา ทุกคนมีสิทธินับถือศาสนาหรือลัทธิของแต่ละคนเท่าเทียมกัน และมีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกัน

ดังนั้นประชาชนในประเทศนี้ ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใด ล้วนเป็นพสกนิกรแห่งพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกัน

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทยกำหนดว่า

ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

มีการปกครองในระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

ที่สำคัญศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง

        คอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุม โดย…จ่าบ้าน

…….อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่…..

บทความก่อนหน้านี้กาตาร์ถอนตัวจากโอเปก 1 มกราคม 2562 ทางใครทางมันซาอุฯ
บทความถัดไปอั้มสุดซึ้ง กลั้นน้ำตาไม่อยู่ แฟนคลับจัดเซอร์ไพรส์วันเกิด (คลิป)