หยุดก่อความวุ่นวาย วันนี้มาฆบูชา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

หยุดก่อความวุ่นวาย วันนี้มาฆบูชาวันนี้มาฆบูชา วันสำคัญของพุทธ ศาสนิกชนทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย ชาวพุทธต่างมีกิจกรรมตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และเวียนเทียนช่วงเย็นช่วงค่ำ บ้างอยู่ค้างคืนถือศีลถึงรุ่งขึ้นอีกวัน

ไม่เว้นพื้นที่ใดพี้นที่หนึ่ง แม้พื้นที่นั้นจะไม่มีวัด พุทธศาสนิกชนจะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีวัดมีพระสงฆ์เพื่อประกอบพิธีวันมาฆบูชา

บ้างเดินทางไปยังสังเวชนียสถานทั้ง 4 เพื่อบำเพ็ญบุญให้ได้ครบถ้วนและเข้าถึงสถานที่ที่บรรดาสงฆ์ทั้งหลายเดินทางไปร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงในวันนั้นเพ็ญ เดือนสามมาฆะมาส

นับกว่า 10 ปีที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างบำเพ็ญบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนาโดยตลอด แม้เป็นช่วงกลางวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจคอยระแวดระวังภัยอันอาจจะเกิดจากผู้ก่อการร้ายก่อกวนพิธีกรรม

นับว่าเป็นบุญญาบารมีของคนดีในพุทธศาสนา จึงไม่ค่อยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในโอกาสสำคัญ แม้จะเกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่ร้ายแรงถึงตาย

หวังว่าวันนี้ มาฆบูชา คงไม่มีผู้ใดก่อกวนชาวพุทธที่กำหนดจิตใจบำเพ็ญธรรมให้เดือดร้อนวุ่นวายเสียการเสียงานนะขอรับ

จ่าบ้าน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน