มีรัฐบาลใหม่สงบได้หรือยัง : ทิ้งหมัดเข้ามุม

มีรัฐบาลใหม่สงบได้หรือยัง

มีรัฐบาลใหม่สงบได้หรือยัง

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

มีรัฐบาลใหม่สงบได้หรือยัง – ผลการเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการทราบกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ผลเป็นที่พอใจหรือไม่

กระนั้น ถึงอย่างไรเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไป ย่อมหมายถึงความเป็นประชาธิปไตยเริ่มขึ้นแล้ว

ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับประชามติจากผู้ยกร่างที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งพยายามเอื้อให้คณะรัฐบาลเดิมมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง โดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรี

ถึงวันนี้พอจะเห็นเค้าลางแล้วกระมังถึงความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ ซึ่งต้องรอการนำเสนอจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง

ตามกำหนดของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การจะได้นายกรัฐมนตรียังมีอีกสองสามขั้นตอน หากไม่ได้ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำเสนอครั้งแรก

ครั้งที่สองการนำเสนอคนนอกยังอาจเป็นคนเดิม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้หากเป็นคนเดิมอีกครั้ง

ระหว่างยังไม่มีรัฐบาลใหม่ ขอให้การเจรจานอกรอบขยับขยายหน่อยเป็นไร เผื่อมีรัฐบาลใหม่สามจังหวัดชายแดนจะได้สงบเสียที

บทความก่อนหน้านี้บทเรียนเลือกตั้ง กลุ่มล้าหลังเสียผู้เสียคน : ชกไม่มีมุม
บทความถัดไปวาทะของเนติบริกร วิษณุ เครืองาม รองนายกฯมือกฎหมาย : ข่าวข้นคนเข้ม