ถึงยุครายงานตรง ครับผม : คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม โดย จ่าบ้าน

ถึงยุครายงานตรง ครับผม-ทิ้งหมัด

 

 

ถึงยุครายงานตรง ครับผม

ถึงยุครายงานตรง ครับผม : คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม โดย จ่าบ้าน – นับแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน เมื่อมีรัฐมนตรีรับผิดชอบแล้ว เรื่องของคดีความที่ค้างคา รับรองเป็นต้องถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายเป็นประจำ

เขาว่า ถ้าไม่มีเรื่องอะไรจะพูดจะอภิปราย ให้พูดเรื่องของ “ตำรวจ” ไว้ก่อน รับรองไม่ผิดหวัง

ยิ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นสมาชิก วุฒิสภาจำเป็นต้องตอบคำถามในหลายเรื่องเพื่อให้เกิดความกระจ่างโดยตรงทั้ง กับรัฐมนตรีและ ผู้แทนราษฎร นอกเหนือจากการร้องเรียนของผู้เดือดร้อนเรื่อง คดีความ คือประชาชนทั่วไป ที่มีช่องทางร้องผ่านสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของคดีที่ค้างคามานาน หรือคดีที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน

เป็นหน้าที่โดยตรงของตำรวจท้องที่ และผู้กำกับท้องที่นั้นต้องมีคำตอบถึงเหตุที่เกิดขึ้น

ยุคนี้เป็นยุคความรวดเร็วในการติดต่อ สื่อสาร และการทำงานอันเกิดจากเครื่องมือซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ และ ผู้บังคับบัญชาติดต่อถึงกันโดยตรง หากโอ้เอ้วิหารรายอยู่

ประเดี๋ยวรู้ว่าหมู่หรือจ่า

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม โดย จ่าบ้าน

..อ่าน..

บทความก่อนหน้านี้ตรวจสอบรัฐมนตรี : บทบรรณาธิการ
บทความถัดไปฝ่ายค้านจอง ซักฟอก 6 รมต. : ข่าวข้นคนเข้ม