พูดแล้วต้องทำ-อย่าช้า

พูดแล้วต้องทำ-อย่าช้า-ทิ้งหมัดเข้ามุม

 

พูดแล้วต้องทำ-อย่าช้า 

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

โดย จ่าบ้าน

พูดแล้วต้องทำ-อย่าช้า – วันนี้การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ให้เกิดแก่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเริ่มขึ้นโดยบริบูรณ์ มีรัฐบาล เป็นผู้บริหาร มีข้าราชการเป็นกลไก มีสมาชิกรัฐสภาซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้ง อีกส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลก่อนแต่งตั้ง

ก่อนหน้านี้ ยังมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดยะลา ซึ่งแต่แรกไม่เคยเกิดขึ้น

การเกิดเหตุร้ายแรงเพิ่มขึ้นในจังหวัดยะลา นับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ เพราะจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีอำเภอเบตงซึ่งค่อนข้างสงบ

ดังนั้น เมื่อยังเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้ ย่อมหมายความว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในภาวะอันตรายมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า ที่ผ่านมา

วันนี้ หากรัฐบาลไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมใดที่รับผิดชอบเหตุร้ายในสามจังหวัดชายแดนทั้งสามสี่จังหวัดนี้ ยังไม่ทำการอะไรสักอย่าง

ปัญหายิ่งจะลุกลามใหญ่โตขึ้น

เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์เริ่มขยับเข้าไปปรับฐานให้เยาวชนมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการออนไลน์-อย่าช้าครับ

เพราะการมีอาชีพสมัยนี้ ไม่ยาก เพียงแต่ “พูดแล้ว ต้องทำ”

บทความก่อนหน้านี้เร่งแก้ภัยแล้ง โดยไม่โทษปี่โทษกลอง 
บทความถัดไปปิยบุตรให้ข้อคิด “การปกป้องสถาบัน”