ทิ้งหมัดเข้ามุม : เหตุเมื่อวันศุกร์ท้าทายใครหือ ?

เหตุเมื่อวันศุกร์ท้าทายใครหือ ?

ทิ้งหมัดเข้ามุม : เหตุเมื่อวันศุกร์ท้าทายใครหือ ?

เหตุเมื่อวันศุกร์ท้าทายใครหือ ? : ห้าปีก่อน ผู้ควบคุมดูแลงานตำรวจ คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

ครั้นมาถึงรัฐบาลประยุทธ์ 2” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจากรัฐสภา ควบคุมดูแลความมั่นคงภายนอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดูแลกองทัพ ความสงบภายใน คือตำรวจ กับเศรษฐกิจของประเทศ และบริหารราชการแผ่นดิน

การเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสองตำแหน่งเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีหลายสมัยที่ผ่านมา แม้มิได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสียเอง เนื่องจากเป็นตำแหน่งข้าราชการประจำ

ไม่เหมือนกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขณะเป็นทั้งหัวหน้าคณะปฏิวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังเป็นอธิบดีตำรวจเสียเอง ด้วยเหตุผลว่า อธิบดีกรมตำรวจจับกุมนายกรัฐมนตรีได้

แต่นอกจากคุมงานความมั่นคงภายใน คือตำรวจ พลเอกประยุทธ์ยังดูแลงานกรมคดีพิเศษ – DSI ด้วย

ระเบิดและเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ไม่ทราบท้าทายอำนาจของพลเอกประยุทธ์ที่มีล้นแผ่นดินหรือไม่ โปรดพิจารณา

จ่าบ้าน

บทความก่อนหน้านี้ท่วงที ลีลา ของ วิษณุ เครืองาม ต่อ ถวายสัตย์ : วิเคราะห์การเมือง
บทความถัดไปรายงานพิเศษ : กรณีคำถวายสัตย์-ปัญหาใหญ่รัฐบาล