เวลาการแก้ปัญหาของสี่ฝ่ายในภาคใต้

เวลาการแก้ปัญหาของสี่ฝ่ายในภาคใต้

เวลาการแก้ปัญหาของสี่ฝ่ายในภาคใต้

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

จ่าบ้าน

เวลาการแก้ปัญหาของสี่ฝ่ายในภาคใต้ – การปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ของตำรวจทหารซึ่ง รับผิดชอบพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะเหตุการณ์ความรุนแรงคลี่คลายลงบ้าง

เป็นขณะที่ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ ผู้แทนในพื้นที่มีเวลาไปดูเหตุการณ์และพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

เวลาระหว่างนี้บรรดาผู้รับผิดชอบพื้นที่ทั้งสามสี่ฝ่ายควรร่วมมือกันหาทางเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้คลี่คลายไปจนถึงความสงบให้ได้

ทั้งสามสี่ฝ่ายที่ว่า คือฝ่ายทหารซึ่งยังมีภาระรับผิดชอบตามกฎอัยการศึก ฝ่ายตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบภายในและใช้กฎหมายเป็นหลัก ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ประสานความร่วมมือทั้งสามฝ่ายกับอีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ บ้านเมืองสงบ

หากทั้งสี่ฝ่ายหันหน้าร่วมกันรับฟังและ แก้ไขปัญหาจากการนำผลเจรจาของผู้รับผิดชอบการเจรจามาดำเนินการให้ลุล่วงไป ได้ภายในระยะเวลาที่พอสมควร อย่างมากภายในปีนี้

เชื่อได้ว่าปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้น่าจะกลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อย ที่สำคัญทุกฝ่ายต้องมีความจริงจังและจริงใจในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง นะครับคุณพี่

บทความก่อนหน้านี้ကျိုင်းတုံဆွေးနွေးပွဲ တပ်မတော် က ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၃ဦးတက်မယ် ။
บทความถัดไปอายัดแล้ว บัญชีธนาคารอ้างชื่อ บิณฑ์ ตุ๋นเงินช่วยน้ำท่วม เตรียมเรียก เจ้าของ ชี้แจง