คุณตำรวจอย่าเผลอไปจับเข้านะ

คุณตำรวจอย่าเผลอไปจับเข้านะ

คุณตำรวจอย่าเผลอไปจับเข้านะ

คอลัมน์ : ทิ้งหมัดเข้ามุม

คุณตำรวจอย่าเผลอไปจับเข้านะ – น่าจะลืมกันแล้วนะครับว่า พระราชบัญญัติอันมีการ กระทำเป็นคอมมิวนิสต์ยกเลิกไปถึงไหนต่อไหนไม่รู้

เมื่อคนระดับผู้บัญชาการทหารบกมาพูดถึงการ กระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นอีก หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีอำนาจจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายทุกคนทั่วประเทศ ไม่เว้นแม่แต่นายกรัฐมนตรี อย่าเผลอไปจับใครเข้าล่ะ

เกิดมีใครไปชี้ใครแล้วกล่าวหาว่าใครคนนั้นมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแล้วบ้าจี้ไปจับกุมเข้า มีหวังถูกฟ้องกลับแน่

วันนี้ลัทธิเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของแต่ละประเทศเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น บุคคลของแต่ละประเทศย่อมมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายที่กำหนด เช่นของประเทศไทยกำหนดเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง

เพียงแต่ยังไม่อนุญาตให้จัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนประเทศอื่นเขาเท่านั้น

เอ๊ะ !! หรือยังมีทหารคนไหนเป็นคอมมิวนิสต์อยู่อีกหรือครับ ผบ.

จ่าบ้าน

บทความก่อนหน้านี้หลวงพ่อเนียม ธัมมโชติ อดีตเกจิชื่อดังสุพรรณบุรี : อริยะโลกที่ 6
บทความถัดไปเหรียญหลวงพ่อแก้ว : รอบด้านวงการพระ