ทิ้งหมัดเข้ามุม - ยอมปลดล็อกวัคซีน

11 มิ.ย. 2564 - 05:23 น.

ยอมปลดล็อกวัคซีน – ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กำหนดแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จำนวน 6 ข้อที่มีความ สำคัญ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พูดง่ายๆ ก็คือปลดล็อกการนำเข้าวัคซีน ที่รัฐบาลแทงม้าเพียง ตัวเดียว จนเกิดความล่าช้า ไม่ทันการณ์ต่อการแพร่ระบาดของโรค

สาระสำคัญ ข้อ 3 ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจใน การให้บริการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขแก่ประชาชน

ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรค โควิดอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด

ข้อ 4 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้มากขึ้น สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชน อาจจัดหาหรือขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด จากหน่วยงานตามข้อ 3 เพื่อนำมาให้บริการประชาชนหรือบุคลากรในความดูแลได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 5 โดยที่ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด ที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรยังมีจำนวนจำกัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิดมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ 3

โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิดภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ ศบค.หรือนายกรัฐมนตรีกำหนด

ความจริง การจัดหาวัคซีน ตลอดจนการกระจาย และจัดฉีดให้ประชาชน จะต้องช่วยกันหลายๆ ทางตั้งแต่แรก

แต่รัฐบาลยังกั๊ก เพราะเหตุผลอะไร ก็เป็นที่รู้ๆ อยู่

เมื่อจนแต้ม ก็เลยต้องยอม แต่ก็ต้องรอดูว่าจะทันการณ์หรือไม่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ทิ้งหมัดเข้ามุม - ยอมปลดล็อกวัคซีน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง