นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แล้ว

นายภูมิธรรม เวชยชัย ประธาน นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองประธานคนที่ 1 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม รองประธานคนที่ 2 มีนายนิกร จำนง ทำหน้าที่โฆษก

นอกจากนี้ ยังมีนายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี , พล.อ.ชัชวาล ขำเกษม อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา, พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ก.ตร., พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา อดีตรองผบ.ตร., นายชาติพงษ์ จีระพันธุ อดีตรองอัยการสูงสุด รวมถึงนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ อดีตนักศึกษาที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมือง

ขณะเดียวกันก็มีตัวแทนพรรคการเมืองครบ ยกเว้นพรรคก้าวไกลที่ไม่ส่งชื่อเข้าร่วม แต่อ้างว่าพร้อมจะให้ความคิดเห็น

น่าเสียดาย ที่พรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ละทิ้งโอกาส ทั้งๆ ที่มีจุดในเรื่องนี้มาตลอด

ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี, นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา, นายยุทธพร อิสรชัย, นายประวิช รัตนเพียร อดีตกกต.และอดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท อดีตแกนนำนปช., นายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ

นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานการประปาส่วนภูมิภาค, นายชนะโรจน์ เทียนธนะวัฒน์ ตัวแทนนักศึกษา และนางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ตัวแทนเอ็นจีโอ

นายภูมิธรรมระบุถึงหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ต้องเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เสร็จภายใน 4 ปีที่เป็นรัฐบาล รวมทั้งจัดทำกฎหมายลูกให้ลุล่วงพร้อมกันด้วย

กำหนดนัดประชุมนัดแรกในวันจันทร์ที่ 9 ต.ค.นี้ เพื่อวางกรอบทำงาน พบปะพูดคุยกับทุกภาคส่วน ภายใน 3-4 เดือน น่าจะได้ข้อสรุปกระบวนการทำงาน ทั้งวิธีการ และแนวทางการทำประชามติ

คาดว่าจะเริ่มทำประชามติได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2567

เป็นการเริ่มต้นและเดินหน้านำไปสู่แก้รัฐธรรมนูญ ท่ามกลางการจับตาของทั่วทั้งสังคมว่าจะแก้ได้อย่างถึงรากถึงโคนเพียงใด

เภรี กุลาธรรม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน