เมื่อเวลา 18.31 น. วันที่ 5 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิง พล.อ.หญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเสด็จฯ ถึง ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ที่มุขหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลเบิก นายดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ ผู้เป็นบุตร เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานผ้าไตรเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลที่โกศศพ เมื่อพระสงฆ์บังสุกุลลงจากเมรุแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราช ทานเพลิง พล.อ.หญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพ มหานคร เมื่อวันที่ 5 มี.ค.

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นเมรุ ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างโกศ ทรงยืนเมื่อกองเกียรติยศศพเป่าแตรนอน

จากนั้นทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟจากโคมที่ตำรวจวังเชิญถวาย พระราชทานเพลิง แล้วเสด็จลงจากเมรุไปประทับพระราชอาสน์ สมควรแก่เวลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทายาททูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน