จี้จัดระเบียบคนเร่ร่อน-ค้าประเวณี – กทม. – เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้าและประตูระบายน้ำ บางลำพู เขตพระนคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร ร่วมลงพื้นที่ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำ

นายไพฑูรย์กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำของสถานีสูบน้ำปิ่นเกล้าซึ่งควบคุมระดับน้ำในคลองคูเมืองเดิม และประตูระบายน้ำ บางลำพู ซึ่งควบคุมระดับน้ำในคลองบางลำพู เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการที่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายหลักที่เชื่อมต่อสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยภาพรวมน้ำในคลองมีสภาพดีขึ้น ไม่เน่าเสีย ขยะลดลง

นายไพฑูรย์กล่าวต่อว่า จากนี้จะได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ รวมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ประสานงานกับโครงการ 3 ประสาน ดำเนินการในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและการค้าประเวณีในบริเวณที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งเป็นเส้นทางหลักไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอื่นๆ

ทั้งนี้ สภากทม.จะให้การสนับสนุนแผนการดำเนินการของฝ่ายบริหารในเรื่องของการพิจารณางบประมาณ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้แม่น้ำเจ้าพระยาคืนสู่ความสะอาดสดใสและเป็นธรรมชาติ อันจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น “แหล่งมรดก ทางวัฒนธรรมระดับโลก” ตามที่กองทุนโบราณสถานโลก ได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 2018 (2018 World Monuments Watch) อย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน