กล่อมอัคราถอนฟ้อง – รายงานข่าวเปิดเผยถึงความคืบหน้าข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณีเหมืองทองคำอัครา ระหว่างบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด บริษัทสัญชาติออสเตรเลีย กับรัฐบาลไทย ว่าผลการเจรจาระหว่างไทยกับคิงส์เกตฯ ค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะจบลง ด้วยดี โดยมีแนวโน้มที่คิงส์เกตฯ จะถอนฟ้องรัฐบาลไทย คาดว่า จะได้ข้อยุติช่วงกลางปีนี้ จากเดิมคาดว่าจะได้ข้อยุติต้นปี

“ล่าสุดกระทรวงได้รายงานผลการเจรจาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบความคืบหน้าแล้ว ซึ่งเบื้องต้นคิงส์เกตฯ อาจร่วมกับนักลงทุนไทยเพื่อกลับมาลงทุนในไทยใหม่ ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ พ.ศ.2560 และพ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ พ.ศ.2560 ขึ้นอยู่กับการเจรจาในภาพรวมอีกครั้ง เพราะต้องประสานบางรายละเอียดเพิ่มเติมและรอบด้าน”

อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาไม่ได้ข้อยุติ จะไม่มีการจ่ายค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นในทุกกรณี เพราะหลักการในการต่อสู้ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดูแลประชาชนคนไทยไม่ให้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน