กมธ.คว่ำร่างกม.ก้าวไกล – เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมร่วมกันของประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สามัญของสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 35 คณะ เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.การรายงานการปล่อย และการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ…และสำเนาหนังสือขอคัดค้านการวินิจฉัย พ.ร.บ.การรายงานการปล่อย และการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่ สิ่งแวดล้อม พ.ศ…เป็นร่างพ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน หรือไม่

ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว นายวรภร วิริยโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ โดยเห็นว่า เป็นการเพิ่มภารกิจในการดำเนินงานเท่านั้น ไม่ถึงขั้นเป็นร่างพ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน สภาก็น่าจะพิจารณาได้ แต่ประธานกมธ.ชุดต่างๆ เห็นว่าเป็นร่างพ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน ทำให้ที่ประชุมต้องลงคะแนนตัดสิน พบว่า เสียงข้างมาก 21 เสียงต่อ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เห็นว่าเป็นร่างพ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน ทางสภาต้องส่งไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณารับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรอง ให้สภาดำเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพ.ร.บ.นั้นเป็นร่างพ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน