พระธาตุพนมทองคำ มข.ถวายหลวงพ่อวิริยังค์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พร้อมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศ ถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และอดีตประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา

โดยมี พระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตโต) เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ วัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถา บุญญนนทวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในการนี้ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายเตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ที่วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติเห็นสมควรถวายรางวัล พระธาตุพนมทองคำประจำปี 2563 แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยตั้งใจนำมาถวายท่านในวันทำบุญอายุวัฒนมงคล ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ม.ค. 2564 แต่ท่านละสังขารเสียก่อน จึงได้นำมาถวายที่หน้าโกศมณฑปในงานสวดพระอภิธรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

สำหรับผลงานที่โดดเด่นคือ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาโดยแท้ และสร้างวิชาสมาธิให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทุกหมู่เหล่า โดยนำไปเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่การสร้างสันติสุขในโลก นอกจากนี้ ยังได้สร้างสถาบันพลังจิตตานุภาพเพื่อเป็นสถานที่ฝึกทำสมาธิ ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 203 สาขาทั่วประเทศ

รศ.นพ.ชาญชัยกล่าวว่า รางวัลพระธาตุพนมทองคำถือเป็นรางวัลสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มอบให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้สังคมระดับประเทศเป็นประจำ ทุกปี โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ เสนอ และคัดเลือก ซึ่งในแต่ละปีจะมอบให้เพียงบุคคลท่านเดียวเท่านั้น บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกทางกรรมการสภาจะดูจากความโดดเด่นทางด้าน ผลงานที่เป็นประจักษ์ต่อปวงชนมากที่สุด ขณะเดียวกันตลอด 24 ปีที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับ คัดเลือกมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ส่วนพิธีรับรางวัลจัดขึ้นในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

สำหรับวิชาสมาธิเป็นวิชาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งกำลังผลักดันให้วิชาดังกล่าวมีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป รวมถึงคนในวัยทำงานด้วย เพราะมองว่าเทคโนโลยีที่เจริญเป็นเพียงการเจริญทางวัตถุที่ก่อให้เกิดความเครียด ความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ ดังนั้น วิชาสมาธิจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขัดเกลาจิตใจและสร้างสมดุลให้กับสังคม

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่เล็งเห็นความสำคัญของการทำสมาธิ และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 เราจึงตั้งปณิธานไว้ว่าจะดำเนินรอยตามคำสอนของหลวงพ่อวิริยังค์ และสานต่องานด้านวิชาสมาธิของท่าน โดยทางมหาวิทยาลัยได้สร้างศูนย์เรียนรู้สมาธิขนาดใหญ่เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเข้ามาเรียนมากขึ้น ยังนำวิชาสมาธิไปเปิดสอนในวิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาฝึกสมาธิ และนำพื้นฐานของวิชาดังกล่าวไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลตอบรับดีมาก”

“นอกจากนี้ยังร่วมมือกับครูสอนสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 78 และมูลนิธิพลังจิตตานุภาพ จัดทำหลักสูตรอบรมครูเพื่อให้ครูไปสอนสมาธิให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่างๆในภาคอีสานด้วย โดยดำเนินการมาแล้ว 2 ปี จัดอบรมครูอย่างน้อยปีละ 3 รุ่น รุ่นละประมาณ 40-60 คน” อธิการบดี ม.ขอนแก่นกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน