สดจากเยาวชน - ยูเนสโกเร่งพัฒนา คุณภาพการศึกษายั่งยืน

13 มิ.ย. 2564 - 10:51 น.

ยูเนสโกเร่งพัฒนา คุณภาพการศึกษายั่งยืน – องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดประชุมวิชาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในหัวข้อ “UNESCO World Conference on Edu cation for Sustainable Development” ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 193 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากตัวแทนประเทศสมาชิกยูเนสโก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี นักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒนา รวม 2,800 คน เพื่อหาคำตอบและวิธีการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ส่วนหนึ่งของพิธีเปิด นำภาพสวยงามที่ถ่ายจากนอกโลกพร้อมการกล่าวบรรยายโดยนายอเล็กซานเดอร์ เกิร์ส นักบินอวกาศชาวเยอรมนีจากองค์การอวกาศยุโรป ระบุว่าเวลาที่ตนเดินทางออกไปนอกโลกและมองเข้ามาเห็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงนี้ รู้สึกตื้นตันใจ ประทับใจ เพราะโลกคือบ้านที่รักของเรา เราต้องดูแลพัฒนาบ้านของเราให้ยั่งยืน

น.ส.ออดรีย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กล่าวว่าเครื่องมือทรงพลังที่สุดในการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระจายโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยทัดเทียม


ด้าน นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวสรุปในหัวข้อเทคโนโลยีกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า การนำไปสู่การปฏิบัติในการศึกษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ที่ประชุมเสนอประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การปรับระบบหลักสูตรและกิจกรรมเสริมในสถาบันการศึกษาที่ผนวกแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไป ครูและอาจารย์มีบทบาทส่งเสริมเด็กเรียนรู้สถานการณ์โลก ความเข้าใจ และทัศนคติ การพัฒนาทักษะและทัศนคติในการเป็นพลเมืองที่ใส่ใจรักษ์โลก และที่สำคัญคือการสร้างพื้นที่และโอกาสให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม

“บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ของ สวทช. เน้นแนวทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาบูรณาการในการส่งเสริมจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เช่น การผลักดันให้เด็กในชุมชนเรียนรู้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนพร้อมๆ กับเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และอบรมครูที่เน้นบูรณาการทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ในหัวข้อต่างๆ เช่น อาหาร เกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยานยนต์ การแพทย์ เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้พอเพียง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น” นางฤทัยกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สดจากเยาวชน - ยูเนสโกเร่งพัฒนา คุณภาพการศึกษายั่งยืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง