อัพเกรดเอฟทีเอจีน-เกาหลี-อินเดียเพิ่มส่งออก – นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) เปิดเผยว่า กรมเตรียมเชิญภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชุมหารือเรื่องการยกระดับและทบทวนความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ (FTA) ที่อาเซียนทำกับจีน (ACFTA) เกาหลีใต้ (AKFTA) และอินเดีย (AIFTA) ในวันที่ 15 ก.ค.นี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้มีการเพิ่มเติมในการเจรจาปรับปรุง FTA ทั้ง 3 ฉบับให้สอดรับกับพัฒนาการทาง การค้าโลก และเป็นประโยชน์ต่อไทยมากที่สุด

โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าสินค้าเพิ่มเติมจากความตกลงเดิม ที่ยังไม่ได้มีการลดภาษี เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออกให้กับสินค้าไทย รวมถึงการเปิดเสรีเพิ่มเติมในด้านการลงทุน และประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้การทบทวน FTA อาเซียน-จีน ได้ตกลงที่จะยกระดับใน 2 ส่วนคือ เปิดตลาดเพิ่มเติมในสินค้าที่ยังมิได้ลดภาษีนำเข้าเหลือ 0% และเปิดเสรีเรื่องการลงทุน ส่วน FTA อาเซียน-เกาหลีใต้ได้ตกลงที่จะยกระดับใน 2 ส่วนคือ เปิดตลาดเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ยังมิได้ลดภาษีนำเข้าลงเหลือ 0% และเจรจาปรับปรุงข้อบทอื่นๆ รวมถึงเรื่องการลงทุน

สำหรับ FTA อาเซียน-อินเดียอยู่ระหว่างสรุปขอบเขตการทบทวน เช่น เรื่องการลดและยกเลิกภาษีนำเข้า มาตรการที่มิใช่ภาษี กฎถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการทางศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นต้น นับตั้งแต่ความตกลงเอฟทีเอทั้ง 3 ฉบับมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้การค้าระหว่างไทยกับจีน เกาหลีใต้ และอินเดีย ขยายตัว 45-420% และมีการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกจาก ACFTA สูงถึง 90%, AKFTA 70.74% และ AIFTA 65.23%

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน