ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วธ.ผนึกเครือข่ายศาสนา

27 ก.ค. 2564 - 11:20 น.

ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน – กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ด้วยการจัดโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบวร เชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยพลังบวร บ้าน/ วัด/ โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการด้วยการมอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั้ง 76 จังหวัด

ประสานขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด เครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม ผู้นำศาสนา ชุมชนคุณธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

ช่วงเดือน พ.ค.2564 กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ร่วมกับเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคส่วนต่างๆดำเนินการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยรักษาหายแล้วแต่ยังต้องกักตัวรอดูอาการ

ผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัวและผู้ได้รับผลกระทบในโรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20 แห่ง โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 137 แห่ง ชุมชน 350 ชุมชน วัด 61 แห่งและหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข มูลนิธิ สถานีตำรวจ 29 แห่ง


ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา รมว.วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับนายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์และอาหารกลางวันให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐมและศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

พร้อมกันนี้ สวจ.ทุกจังหวัดได้ร่วมกับเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม ผู้นำศาสนา ชุมชนคุณธรรม สภาวัฒนธรรมทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ดังเช่น สวจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพิชัย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ในอำเภอพิชัยและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและนักเรียนใน ศพอ. ในภาวะยากลำบาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ศพอ. วัดท่าไม้เหนือ วัดท่าดินแดง วัดไร่อ้อย วัดขวางชัยภูมิ วัดมหาธาตุ วัดบึงสัมพันธ์ วัดฟากบึง วัดเด่นกระต่าย และวัดศรีจำปาศักดิ์

สวจ.สงขลา ร่วมกับพระครูโกศลอรรถกิจ ผอ.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโคกเปี้ยว จัดตั้งโรงทานแจกอาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงขลา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือโดยภาพรวมทั้งประเทศ ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้นำศาสนา หน่วยงานรัฐ เอกชนและหน่วยงานต่างๆดำเนินโครงการฯ มีทั้งการจัดตั้งตู้ปันสุข รถปันสุข โรงครัว โรงทาน การมอบอาหารพร้อมรับประทาน ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ถุงยังชีพ ถุงปันสุข ถุงปันน้ำใจ ชุดธารน้ำใจ รวมทั้งมีการบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อและมอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ชุดพีพีอี

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่วธ.ร่วมกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีน้ำใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกันและให้กำลังใจกันระหว่างพี่น้องคนไทย เพื่อร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วธ.ผนึกเครือข่ายศาสนา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง