กทม.เลื่อนให้อีกปี-ค่าเก็บขยะใหม่ – กทม.2 ดินแดง – เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่อาคารไอราวัตพัฒนา นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยเป็นการพิจารณา 3 วาระรวด มีสาระสำคัญคือ การแก้ไขระยะเวลาการบังคับค่าธรรมเนียมในการจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เดิมจะเริ่มจัดเก็บในอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ วันที่ 1 ต.ค.นี้

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ไปเป็นวันที่ 1 ต.ค.2565 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน