กรมสมเด็จพระเทพฯทรงประชุม คณะกรรมการสภากาชาดไทย

5 ก.ย. 2564 - 09:49 น.

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงประชุมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 342 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการสภากาชาดไทย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจต่างๆ ของสภากาชาดไทย

โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ


การถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เสนอการจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 รายงานการดำเนินงาน และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และการจัดหา จัดสรร จัดบริการวัคซีน โควิด-19 และระเบียบวาระอื่นๆ

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล มีภารกิจหลักในการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขด้านต่างๆ สภากาชาดไทยจึงมีความพร้อมในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย ในการสนับสนุน การบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ มหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ covid19.redcross.or.th สอบถามสายด่วน โทรศัพท์ 0-2021-1664

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมสมเด็จพระเทพฯทรงประชุม คณะกรรมการสภากาชาดไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง