อริยะโลกที่ 6 - พระราชธรรมมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส

17 ก.ย. 2564 - 13:03 น.

พระราชธรรมมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส – วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.2564 น้อมรำลึกครบรอบ 90 ปี ชาตกาล “พระราชธรรมมุนี” (เกียรติ สุกิตติ) อดีตผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นพระนักปราชญ์ ผู้รอบรู้ในด้านพุทธศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวรรณคดี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

มีนามเดิมว่า เกียรติ อุตสาหกุล เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 2474 ปีมะแม ที่บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 1 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา บิดา-มารดาชื่อ สิบตรีเปล่ง และนางฉาก อุตสาหกุล

วัยเยาว์เข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาล ท่าลาดขาว จนสำเร็จประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนลาออกมาช่วยบิดา-มารดา หลังจากนั้นเข้าพิธีบรรพชาที่วัดพลับพลา ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2487 มีพระครูพรหมพงศ์พิสุทธิ์ (ภู่ พรหมสโร) วัดพลับพลา เป็นพระอุปัชฌาย์

ในระหว่างเป็นสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2489 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ จากนั้นย้ายมาเรียนในกรุงเทพฯ โดยไปอยู่จำพรรษาที่วัดจักรวรรดิฯ

เข้าพิธีอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2495 โดยมีพระคุณาจารวัตร(ไช้ สุวัณโณ) เจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์, สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระวรญาณมุนี(เสถียร ธัมมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับนามฉายาว่า สุกิตติ มีความหมายว่า ชื่อเสียงดี

ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2496 สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส

ไปศึกษาต่อประเทศอินเดีย และสอบได้ปริญญาปฏิอาจาริยะคือ ปริญญาโท ฝ่ายภาษาและวรรณคดีบาลี ตามหลักสูตรการศึกษาอย่างเก่าของอินเดีย รัฐบาลเทียบฐานะเท่าปริญญาตรี เกียรตินิยมของหลักสูตรระบบใหม่ โดยศึกษารวม 9 หมวดวิชา ตอบด้วยภาษาบาลีทั้งสิ้น ควบคู่กับภาษาอังกฤษ แต่ในการถามตอบด้วยภาษาบาลีทั้งสิ้น ดำเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัยสันสกฤตแห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

พ.ศ.2507 สอบได้ประกาศนียบัตรชั้นสูงภาษาฮินดี จากสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนานาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

พ.ศ.2508 สอบได้ปริญญาโท (M.A.) ทางพระพุทธศาสนาฝ่ายบาลี จากมหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหารประเทศอินเดีย (ได้คะแนนเป็นที่ 2)

พ.ศ.2509 ผลจากการเรียนดี สถาบันการศึกษาพุทธศาสนานาลันทาเสนอชื่อให้ได้รับทุนทำปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยพาราณสี ค้นคว้าเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ด้านภูมิประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา แต่ด้วยสุขภาพไม่อำนวยจึงต้องงดการศึกษา และกลับประเทศไทยใน พ.ศ.2518

ประสบการณ์ชีวิตที่โดดเด่นคือ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส โดยสอนชั้นบาลีไวยากรณ์, ประโยค ป.ธ.3 และ ป.ธ.5 และเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมและบาลีสนามหลวง

พ.ศ.2502 ได้รับคัดเลือกจากทางการคณะสงฆ์และรัฐบาล ให้เป็นรูปหนึ่งในคณะพระสงฆ์ไทยชุดแรก จำนวน 5 รูป มีสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี ไปปฏิบัติศาสนกิจประจำอยู่เป็นเวลา 3 ปี ในฐานะเลขานุการ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย พ.ศ.2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส พระอารามหลวง

วันที่ 26 ส.ค.2552 พระราชธรรมมุนี (เกียรติ สุกิตติ) มรณภาพที่โรงพยาบาลกลาง สิริอายุ 78 ปี พรรษา 57

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อริยะโลกที่ 6 - พระราชธรรมมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง