ภูมิภาค - ตรวจคุณภาพเจาะบาดาล

23 ก.ย. 2564 - 07:26 น.

ตรวจคุณภาพเจาะบาดาล – ทส. – เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ประเทศไทยมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันออกไป ก่อนนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคบริโภค หรือเพื่อกิจกรรมใดก็ตาม ต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อให้ทราบถึง 4 คุณลักษณะสำคัญ คือ ทางกายภาพ เคมี เป็นพิษ และบักเตรี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ในปีงบประมาณ 2564 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลรวม 8,879 ตัวอย่าง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใช้บริโภคได้ร้อยละ 48.7 เกินเกณฑ์มาตรฐานใช้บริโภคได้ร้อยละ 51.3 ส่วนใหญ่มีปัญหาสนิมเหล็ก ฟลูออไรด์ ไนเทรต กร่อยเค็ม และความกระด้าง พร้อมเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

นอกจากนี้ยังได้ตรวจติดตามคุณภาพน้ำพุโซดาที่บ้านทุ่งคูณ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ที่แจกจ่ายให้กับประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง และตรวจติดตามคุณภาพน้ำพร้อมวิเคราะห์สารอินทรีย์ ระเหยง่าย โดยรอบบริษัท หมิงตี้ เคมีคลอล จำกัด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ภูมิภาค - ตรวจคุณภาพเจาะบาดาล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง