จุฬาฯแชมป์เว็บฯตรวจข่าวปลอม – เว็บไซต์ตรวจข่าวปลอม Thai D.I. Machine ผลงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประเภทบุคคลทั่วไป เนื่องใน วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2564 (National Innovation Award 2021) เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เมื่อเร็วๆ นี้ ในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมทั้งเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศในหลากหลายมิติ

ปีนี้ “โครงการการพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอมโดยการเรียนรู้ของเครื่องและการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน” (Thai D.I. Machine) ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทบุคคลทั่วไป

เว็บไซต์ Thai D.I. Machine ผลงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดย รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ DIRU เป็นเว็บไซต์ตรวจสอบข่าวปลอมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองง่ายๆ

ทาง www.thaidimachine.org เพียงพิมพ์หัวข่าวหรือข้อความที่สงสัย กดคำสั่งตรวจสอบ ก็ทราบผลเบื้องต้นได้ทันทีว่าข่าวหรือข้อความดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม ผลการตรวจสอบข่าวแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ ข่าวจริง ข่าวปลอม มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นข่าวจริง มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นข่าวปลอม และข่าวน่าสงสัย เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนแชร์ข่าว ช่วยชะลอการแพร่กระจาย ลดปัญหาข่าวปลอม กระตุ้นให้ประชาชนสามารถจัดการข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง

วิธีการทำงานของเว็บไซต์ใช้หลักการตรวจสอบด้วยวิธีการสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูลสารสนเทศจากข้อมูลขนาดใหญ่บนอินเตอร์ เน็ต โดยนำข้อมูลข่าวสืบค้นไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นการใช้ฐานกฎหรือความรู้ ในการจำแนกข่าว ตัวระบบสามารถเรียนรู้ให้ฉลาดขึ้นจากข้อมูลข่าวที่สืบค้นเองอย่างต่อเนื่อง

“ร่วมกันตรวจสอบ-สกัดข่าวปลอมให้หมดไป”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน