DigiFam Awards ครั้งที่ 3 ทะลุเป้าเข้าถึงประชาชน มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอจากทั่วประเทศกว่า 1,400 ชิ้น ถือเป็นกิจกรรมตัวอย่างในการรณรงค์แนวคิดในการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท

หัวข้อของการประกวดในปีนี้คือ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก (Positive Callout Culture)” ที่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปนำเสนอแนวคิดในการสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่และปลอดภัย ด้วยการโพสต์เนื้อหาที่ดี มีประโยชน์และสร้างสรรค์ งดการส่งต่อข่าวสารด้านลบหรือมีความรุนแรง ใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมีสติและวิจารณญาณ ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกและสื่อคลิปวิดีโอ

ในประเภทสื่ออินโฟกราฟิก ผู้ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีมมารีโปรดักชั่น จากโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี โดยมีทีม Drinksleepless จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษาทีมละ 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ส่วนประเภทคลิปวิดีโอ ซึ่งปีนี้มีการเพิ่มระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเป็นปีแรก โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ทีม ด.ญ.ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษา 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรฯ

ด้านทีม CNR โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และทีม Freedom for film จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาและประชาชน ได้รับถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษาทีมละ 80,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรฯ

ส่วนรางวัลป๊อปปูลาร์โหวต ประเภทผลิตสื่อคลิปวิดีโอ ได้แก่ ทีม SPT Entertainment โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร และประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ได้แก่ทีม DT-MP Girl โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทและใบประกาศนียบัตรฯ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ กล่าว เทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเจริญรุดหน้าแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อการหล่อหลอมทัศนคติและพฤติกรรม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนในระยะยาว ความสามารถในการใช้โลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์และเหมาะสม จึงปัจจัยสำคัญในการสร้างรากแก้วของสังคมดิจิทัลที่แข็งแรงและยั่งยืน

การประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” อันเป็นการบริการวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน