เมื่อวันที่ 4 ก.ค. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ….. รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงผลการหารือของกมธ. เพื่อแก้ปัญหาในรายละเอียดของมาตรา 169/1 ของร่างพ.ร.บ. หลังจากที่ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย ส.ว. ในฐานะกมธ. เสนอให้แก้ไขเนื้อหา เพื่อเว้นการบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามร่างกฎหมายดังกล่าวออกไป 180 วันเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการพิจารณาทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายในช่วงเดือนต.ค.นี้ ว่า ที่ประชุมหารือตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. โดยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เนื่องจากมีข้อเสนอของกมธ.ให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของมาตรา 169/1 ใน 2 เนื้อหา คือ เนื้อหาของพล.ต.อ.ปิยะว่าด้วยการเว้นวรรคการบังคับใช้หลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้ายใหม่ และเนื้อหาที่ตนเสนอที่มีสาระสำคัญ คือ ในระยะ 5 ปี นับแต่วันที่ใช้บังคับกฎหมาย หากการ คัดเลือก หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับใดที่ไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมา โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

“เหตุผลที่ผมเสนอเนื้อความในมาตราดังกล่าว เพราะ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร รองประธานกมธ. ระบุว่าตามข้อบังคับประชุมรัฐสภา ข้อ 75 กมธ.สามารถทำได้ ผมจึงเสนอเนื้อหาให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อยืนยันการใช้หลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจมีผลบังคับใช้โดยทันที แต่หากมีปัญหาให้ ก.ตร.เป็นผู้ออกหลักเกณฑ์ขึ้นมาใช้ ส่วนเหตุที่ข้อเสนอทั้ง 2 ประเด็นไม่มีข้อสรุป เพราะองค์ประชุมกมธ.ไม่ครบ จึงได้นัดประชุมอีกครั้งวันที่ 5 ก.ค. เวลา 09.00 น. เพื่อให้เป็นมติเสียงข้างมากก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 6 ก.ค.ให้ลงมติต่อไป” พล.ต.ต.สุพิศาลกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน