เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้จัดโครงการ Creative Startup 2022 แสดงผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ สจล. โดย ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นเวทีแสดงผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตนี้สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันกับนักศึกษาต่างคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากความคิดนอกกรอบ สร้างเครือข่ายนักศึกษาให้พร้อมออกไปใช้ชีวิต เข้าสู่สังคมการทำงานในอนาคต

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Educational Instituted Support Activity (EISA) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (ThaiBev) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ริเริ่มแนวคิดและเรียนรู้ในการทำ Start up สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ส่งมอบองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจ Start up มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 84 คน แบ่งเป็น 12 ทีม ซึ่งผ่านการคัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้น โดยมีเหล่าเมนเทอร์และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำเพื่อดึงศักยภาพทั้งในด้านการออกแบบและการทำธุรกิจไปพร้อมๆ กัน จนสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์และเหลือเข้ารอบตัดสิน หรือ Pitching Day ซึ่งทำให้ได้ 8 ไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่

1.Wooden Woo วัสดุชนิดใหม่จากธรรมชาติเพื่อธรรมชาติ ออกแบบเพื่อใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติก ขึ้นรูปโดยปราศจากสารเคมี 100% 2.Art Design เปลี่ยนสิ่งที่เป็นข้อด้อย เช่น สายไฟพันรุงรังยุ่งเหยิง ให้เป็นสิ่งที่ดึงความสนใจ สร้างชีวิตใหม่ให้กับทัศนวิสัยเมือง ภายใต้แนวคิด “เมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไป”

3.GLISTEN พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นวัสดุที่สวยงาม ทนทาน ใช้งานได้จริง ผ่านการออกแบบ เชิง Experimental Design 4.REPLAY อุปกรณ์ติดตามศักยภาพด้านกีฬา เพื่อให้นักกีฬาได้มีแนวทางพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและแต่ละทีม

5.FITDIT (dApp tracking for health) แอพฯ ติดตามพฤติกรรมสุขภาพผ่านระบบ blockchain ช่วยเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 6.PILLAR Drugs Dispenser เครื่องจ่ายยาและอาหารเสริมที่เป็นมิตรกับทุกคน ช่วยจัดเก็บยาให้เป็นระเบียบ พกพาง่าย พร้อมมีแจ้งเตือนเวลาทานยาผ่านแอพพลิเคชั่น

7.REPLAS Art Toy จากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก พร้อมสร้างเรื่องราวของชิ้นงานให้น่าสนใจ และ 8.DSM1 ผลงานที่มีแนวคิดจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย Duck Sound ผ่านอุปกรณ์ multi-Function

หลังจากที่ทั้ง 8 ทีม นำเสนอผลงานในรอบตัดสิน หรือ Pitching Day แล้ว จะเหลือผู้ชนะเลิศ 5 ทีม ได้แก่ ทีม Niranan ผลงาน Art Design ทีม Start ผลงาน Replay ทีม US ผลงาน FITDIT ทีม YAYAYA ผลงาน Pillar Drugs Dispenser ทีม Xavage Studio REPLAS Art Toy ทั้ง 5 ทีมผู้ชนะจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท เพื่อจัดตั้งบริษัท และทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการต่อ ยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป และยังมีโอกาสต่อยอดทุนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในอนาคต

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. กล่าวว่า การต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างสตาร์ตอัพ เป็นสิ่งที่ท้าทายเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก และถือเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปในแนวทาง Global Citizen คือ การปั้นนักศึกษาให้พร้อมทำงานได้จริง พัฒนาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำเพื่อจับมือกับภาคธุรกิจ และในไม่ช้าจะปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษาทุกคนได้เริ่มพัฒนา ไอเดียต่อยอดนวัตกรรมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางของ Global Innovation ซึ่งเป็นการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสตาร์ตอัพของนักศึกษา “ตามนโยบาย Quick Win 22 ข้อของสจล.”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน