ครั้งแรกของ มูลนิธิรามาธิบดีฯ การจัดการประมูลผลงานศิลปะการกุศล ภายใต้ชื่องาน รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ ได้รับการสนับสนุนจาก ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ เจ้าของผลงานศิลปะผู้มีจิตศรัทธา มอบผลงานทั้งภาพวาดและประติมากรรม รวม 67 ชิ้น มาจัดงานประมูลเพื่อนำ รายได้ร่วมสมทบทุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพให้คนไทย

ในงานแถลงข่าวเมื่อไม่นานนี้ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นประธานในงาน พร้อมทั้งทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ เจ้าของผลงานศิลปะ และพิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ร่วมพูดคุยถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดโครงการ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ นายกสมาคม นักสะสมงานศิลปะไทย เยาวณี นิรันดร รองประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และอดุลญา ฮุนตระกูล ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน โดยจัดแสดงผลงานศิลปะคอลเล็กชั่นสะสมส่วนตัวของทัชชะพงศ์ ซึ่งเป็นที่หมายปองของผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ เตรียมออกสู่สายตาผู้มี จิตศรัทธาและสาธารณชนเป็นครั้งแรกให้รับชม อาทิ ภาพพุทธปาฏิหาริย์ ผลงานของพิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

สำหรับนิทรรศการศิลปะทั้ง 67 ชิ้น อันเป็นผลงานทรงคุณค่า ล้วนเป็นผลงานเลื่องชื่อของศิลปินระดับปรมาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย เช่น พิชัย นิรันต์ เฉลิม นาคีรักษ์ ปรีชา เถาทอง อินสนธิ์ วงศ์สาม รวมถึงศิลปินระดับตำนานและศิลปินร่วมสมัย จัดแสดงให้ผู้มีใจรักงานศิลปะชื่นชมโดยทั่วกันระหว่างวันที่ 27 ก.ค.-5 ส.ค. ก่อนจัดงานประมูลในวันที่ 6 ส.ค.นี้ เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ศ.นพ.รณชัยกล่าวว่า อาคารแห่งใหม่นี้รองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพของอาคารเดิมที่ใช้งานมากว่า 50 ปี โดยมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งศักยภาพและคุณภาพที่เพิ่มขึ้นด้านการบริการทางการแพทย์ สูง 25 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของด้านหน้าองค์การเภสัชกรรม บริการผู้ป่วยนอกได้ 2.5 ล้านคนต่อปี ผู้ป่วยใน 55,000 รายต่อปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดบริการในปี 2571 ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง ยังขาดงบค่าก่อสร้างอาคารอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท งบอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกกว่า 6,000 ล้านบาท ต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติมและการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ด้านนายทัชชะพงศ์เผยว่า โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้จักและผูกพัน เปรียบเหมือนสถานที่แห่ง “การให้” ให้…การรักษา ให้…ชีวิตใหม่ ให้…ความสุข และขจัดความทุกข์ให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะ โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ไม่เพียงรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกระดับ แต่ยังบ่มเพาะและสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ รวมถึงมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เมื่อทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของโครงการจึงตั้งใจและยินดียิ่งที่จะบริจาคผลงานศิลปะที่สะสมไว้จำนวน 67 ชิ้น ให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยไม่คิดมูลค่า ขอบพระคุณผู้ใจบุญที่ร่วมประมูลผลงานศิลปะการกุศลในครั้งนี้

พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้รังสรรค์ภาพพุทธปาฏิหาริย์ หนึ่งในไฮไลต์ของผลงาน กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้ใช้สีคู่ตรงข้ามตัดกัน รูปทรงเรขาคณิตนามธรรม และองค์ประกอบที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา จัดวางองค์ประกอบแบบงานจิตรกรรมไทยประเพณีตามคติไตรภูมิ แสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิต ผ่านการตีความใหม่ตามจินตนาการ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมประมูลครั้งนี้ หรือร่วมบริจาคเงินมูลนิธิรามาธิบดีฯ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2201-2222 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน