กทม. – นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หัวข้อ “การสร้างความยั่งยืนการอาชีวศึกษาเอกชนสู่ความสำเร็จในอนาคต” ที่โรงแรมทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช โดยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร คณะครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และข้าราชการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วมกว่า 500 คน

อาชีวะยั่งยืน – นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หัวข้อ “การสร้างความยั่งยืนการอาชีวศึกษาเอกชนสู่ความสำเร็จในอนาคต” ที่โรงแรมทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช

นายสุรศักดิ์กล่าวว่า การอาชีวศึกษาเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ ที่ร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาร่วมกัน ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายทำงานให้ประสบความสำเร็จ

อาชีวะยั่งยืน – นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หัวข้อ “การสร้างความยั่งยืนการอาชีวศึกษาเอกชนสู่ความสำเร็จในอนาคต” ที่โรงแรมทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน