พาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือนต.ค. ลดลง 0.31% ติดลบครั้งแรกในรอบ 25 เดือน จากมาตรการลดค่าครองชีพภาครัฐ ‘หมู-ไก่’ ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาถูกลง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) เดือนต.ค. 2566 เท่ากับ 107.72 เมื่อเทียบกับเดือนต.ค.2565 ซึ่งเท่ากับ 108.06 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.31% เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน สาเหตุจากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มพลังงานและสินค้าอุปโภค-บริโภค เนื่องจากมาตรการ ลดค่าครองชีพของภาครัฐ รวมทั้งเนื้อสุกรและผักสด ที่ราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้น 0.66%

ล่าสุดเดือนก.ย. 2566 พบอัตราเงินเฟ้อของไทยสูงขึ้น 0.30% ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำ โดยอยู่ระดับต่ำอันดับ 8 จาก 130 เขตเศรษฐกิจที่ประกาศตัวเลข และยังคงต่ำที่สุดในอาเซียน อัตราเงินเดือนต.ค. ที่ลดลง 0.31% เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลง 0.65% ตามการลดลงของราคาเนื้อสัตว์ อาทิ เนื้อสุกรและไก่สด โดยเฉพาะเนื้อสุกรที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก

สำหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น อาทิ ไข่ไก่ กาแฟผงสำเร็จรูป กับข้าวสำเร็จรูปหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง 0.09% ตามการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน จากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ

ส่วนอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค. 2566 เมื่อเทียบกับ เดือนก่อนหน้าลดลง 0.28% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้น 1.60% ซึ่งเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายที่รมว.คลัง และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กำหนด ระหว่าง 1.0-3.0%

“แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพ.ย. 2566 คาดว่าจะปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. ปีก่อนตามราคาสินค้าในกลุ่มอาหาร เนื้อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร กลุ่มไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง รวมถึงสินค้าอุปโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพหลายรายการ และต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลง จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2566 อยู่ระหว่าง 1.0-1.7% ค่ากลางที่ 1.35% ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน