รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการออกข้อกำหนด การเปิดปิดสถานบริการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ล่าสุดรมว.มหาดไทยลงนามร่างกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้ว

สาระสำคัญของกฎกระทรวง คือขยายเวลาให้สถานบริการใน 5 จังหวัด/พื้นที่ ดังต่อไปนี้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น.ของวันรุ่นขึ้น ได้แก่ สถานบริการในท้องที่กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศ ก็สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นได้เช่นกัน

กฎกระทรวงเริ่มวันที่ 15 ธ.ค.เป็นต้นไป ใน 5 จังหวัด/พื้นที่

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ กฎกระทรวงยังขยายเวลาให้สถานบริการในทุกท้องที่ทั่วประเทศ เปิดบริการในคืน ส่งท้ายปีเก่าวันที่ 31 ธ.ค.2566 ไปจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันปีใหม่ 1 ม.ค.2567

ดังนั้น เพื่อให้การอนุญาตดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น กระทรวงมหาดไทยจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งท้องถิ่นและฝ่ายความมั่นคง วางแนวทางให้ควบคู่ไปกับการดูแลความสงบ เรียบร้อย ของสังคม และประชาชนได้รับความปลอดภัย

โดยเน้นย้ำสถานบริการบันเทิงในจังหวัด และพื้นที่ ได้รับอนุญาต ต้องเข้มงวดห้ามผู้เข้าใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปี การถือครองอาวุธปืน และยาเสพติด

ตลอดจนการป้องกันอุบัติเหตุจากปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย และการขับขี่ยานพาหนะ

การที่รัฐบาลเปิดพื้นที่นำร่องให้สถานบริการบันเทิงกลางคืนเปิดได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องด้วยให้เปิดบริการในคืน ส่งท้ายปีเก่าไปจนถึงเวลา 06.00 น.ของวันปีใหม่

โดยเฉพาะในคืนฉลองเคานต์ดาวน์ สถานบันเทิง ทุกท้องที่ทั่วประเทศจะเปิดได้ถึงเช้า นอกจากบรรยากาศและความสนุกสนานแล้ว ย่อมนำมาซึ่งการใช้จ่ายต่างๆ รายได้ จะเป็นผลดีต่อการ กระตุ้นเศรษฐกิจ

ดังนั้น นอกจากมาตรการลดผลกระทบทางสังคม เช่น เข้มงวดผู้เข้าใช้บริการ อาวุธ ยาเสพติด และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแล้ว สิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงด้วยคือความปลอดภัยของสถานบริการ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง ความแข็งแรงได้มาตรฐานของตัวอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และโศกนาฏกรรมไม่คาดฝัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน