นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีและร่วมสมทบทำบุญกองกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณมณฑลพิธี ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

นายบรรจงกล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อปีพ.ศ.2549 คณะศรัทธาจากจังหวัดราชบุรี นำโดยคุณวิจารณ์ เตียวตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดงาน นำคณะเจ้าภาพกองกฐินจำนวน 125 กอง ทอดถวายวัด ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินจำนวน 125 วัด โดยนิมนต์เจ้าอาวาสวัดมารับกองกฐิน ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง ด้วยเหตุนี้เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อจะจัดให้มีกิจกรรมอันเป็นกุศลนี้ขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะทำบุญกุศลเป็นกองบุญกองใหญ่และให้เป็นประเพณีของจังหวัดต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะทำให้วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ได้รับการทอดถวายกฐินประจำปีตามความ เหมาะสมด้วย โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 16 รวมยอดเงินทั้งสิ้น 45,630,000 บาท

ทั้งนี้ การจัดงานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจประจำปี 2566 มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินจำนวน 143 กอง ทอดถวายแก่วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินจำนวน 143 วัด และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน