จังหวะ การเมือง ของ ธรรมนัส พรหมเผ่า การ ประชุมใหญ่ : วิเคราะห์การเมือง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของพรรคพลังประชารัฐมีความสำคัญ

สำคัญ 1 เพราะพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคอันถือว่าเป็น “แกนนำ” สำคัญของพรรคร่วมรัฐบาล สำคัญ 1 เพราะเป็นพรรคที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้า

ดำรงอยู่อย่างเป็น “ฐาน” ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
การเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐจึงเป็นการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อสถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างมีนัยสำคัญทางการเมือง

โดยเฉพาะการประชุมใหญ่ในวันที่ 20 มิถุนายน

เหตุใดพรรคพลังประชารัฐจึงเลือกจัดประชุมใหญ่ที่จังหวัด “ขอนแก่น”

หากมองจากฐานทางการเมือง พรรคพลังประชารัฐควรจัดในกรุงเทพมหานคร หรือไม่ก็ควรจัดในพื้นที่ภาคกลางอันเป็นพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางแห่ง “อำนาจ”

อย่างน้อย นายอนุชา นาคาศัย ก็มาจากชัยนาท

ตรงกันข้าม การไปจัดในจังหวัดขอนแก่นกลับสะท้อนถึงอิทธิพลของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่าดำรงอยู่เหนือกว่าอิทธิพลของ นายอนุชา นาคาศัย

ตรงนี้ต่างหากที่สำคัญและทรงความหมาย

คำตอบต่อคำถามข้างต้นต้องพิจารณาจากความเป็นจริงของ “การเลือกตั้งซ่อม”

ผู้คนมักมองอิทธิพลของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จากการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นที่กำแพงเพชร ไม่ว่าจะเป็นที่ลำปาง

และกรณีตัวอย่างล่าสุดก็จากนครศรีธรรมราช

ทั้งๆ ที่ความจริง อิทธิพลของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แผ่เข้าไปแม้กระทั่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจากการเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่น

มีสายสัมพันธ์กับ นายเอกราช ช่างเหลา แนบแน่น

การเลือกสถานที่ที่ขอนแก่นมิได้มาจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แน่นอน

หากแต่น่าจะมาจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประสานกับ นายเอกราช ช่างเหลา และผ่านความเห็นชอบจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค

นี่คือการชิงความได้เปรียบจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน