การเลือกตั้ง “ซ่อม” ที่เขต 3 ระยอง จะร้อนแรงและมากด้วยความแหลมคม

แหลมคมเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นของพรรคก้าวไกล แหลมคมเพราะว่าพรรคก้าวไกลยืนยันจะส่งคนลงสมัครเพื่อชิงพื้นที่คืน

วันที่ 13 สิงหาคม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จะไปประกาศ

ร้อนแรงเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ประกาศจะชิงพื้นที่อันเคยเป็นของตนกลับมาอีกให้จงได้ เป็นปฏิบัติการในความรับผิดชอบของ นายสาธิต ปิตุเตชะ

นี่มิได้เป็นการปะทะระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้น

มีความจำเป็นต้องติดตามการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์อย่างใกล้ชิด

พลันที่มีการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 ระยอง นอกจากสายตาจะมองไปยัง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ยังมองไปยัง นายสาธิต ปิตุเตชะ

นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ได้รับมอบหมายจากพรรคร่วมรัฐบาล “เดิม” ให้ส่งคนลงชิงชัยเพื่อยึดพื้นที่คืนมาจากพรรคก้าวไกล

ระยอง เขต 3 จึงมีลักษณะเป็น “สงครามตัวแทน”

ในภาวะเพลี่ยงพล้ำของพรรคก้าวไกลย่อมกลายเป็น “โอกาส” ในการช่วงชิงการเมือง

เป็นความเพลี่ยงพล้ำที่คนของพรรคก้าวไกลในเขต 3 ระยอง มีมลทินมัวหมอง สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนความบกพร่องของพรรคก้าวไกล

ขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกลก็ถูก “รุก” ในสนามการเมืองระดับชาติ

กลายเป็นคำถามต่อชาวระยองว่ายังจะให้ความไว้วางใจต่อพรรคก้าวไกลอยู่อีกหรือ ยังเห็นในความหวังที่มีต่อพรรคก้าวไกลอยู่อีกหรือ

นี่คือจุดอ่อนอันจะกลายเป็นโอกาสให้พรรคประชาธิปัตย์

ในที่สุดแล้ว ผลแห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้จะสะท้อน “ดัชนี” ในทางการเมือง

สะท้อนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถช่วงชิงและใช้จุดอ่อนของพรรคก้าวไกลให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด

สะท้อนว่าพรรคก้าวไกล ปั่นป่วน รวนเร ไม่เป็นขบวนหรือไม่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน