การพบกันระหว่าง “พุทธะอิสระ” กับ นายชัยธวัช ตุลาธน เริ่มกลายเป็น “กระแส”

เนื่องจากเป็นการพบกันระหว่าง 2 คนที่มีรากฐานในทาง “ความคิด” ไม่เพียงแต่จะแตกต่างกัน หากแต่ดำเนินไปในลักษณะ “สวนทาง” กันมายาวนาน

เด่นชัดว่า คนหนึ่งแนบแน่นกับ “พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย”

เด่นชัดว่า เมื่อ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก่อการเคลื่อนไหวผ่านมวลมหาประชาชนกปปส. “พุทธะอิสระ” ก็เป็นองคาพยพหนึ่งอันมากด้วยพลัง

ขณะที่ภาพของ นายชัยธวัช ตุลาธน อยู่ตรงกันข้าม

ไม่ว่าก่อนตั้งพรรคอนาคตใหม่ หรือในพรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน ชัดเจน

ในยุคที่เป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ชัดเจน ในยุคที่ร่วมจัดตั้งนิตยสารและสำนักพิมพ์ “ฟ้าเดียวกัน” ก็ชัดเจน

ชัดเจนว่าอยู่กับ “คนเสื้อแดง” ทั้งในปี 2552 และในปี 2553

แม้ในความอึกทึกครึกโครมของกระบวนการ “ชัตดาวน์ กรุงเทพมหานคร” นายชัยธวัช ตุลาธน ก็ยังคิดและอยู่สีเดียวกันกับ “เสื้อแดง”

ไม่ว่าจะเมื่อตั้ง “อนาคตใหม่” ไม่ว่าจะเมื่อ “ก้าวไกล”

ถามว่าแล้วเหตุใด นายชัยธวัช ตุลาธน ต้องไปพบและสนทนากับ “พุทธะอิสระ”

จากการเปิดเผยโดย “พุทธะอิสระ” เอง นายชัยธวัช ตุลาธน ไปหาและสนทนาเพื่อต้องการการสนับสนุนในเรื่องร่างพ.ร.บ. “นิรโทษกรรม” ทางการเมือง

เป็นการเมืองตั้งแต่ก่อน 2549 กระทั่งหลัง 2557

เพราะต้องการเห็นความสำเร็จในการผลักดันร่างพ.ร.บ. “นิรโทษกรรม” ทางการเมืองต่อบรรดา “นักโทษในทางความคิด” ต่างหากทำให้ต้องไปหา

ยืนยันว่า นายชัยธวัช ตุลาธน ยังอยู่บน “จุดมั่น” เดิมไม่แปรเปลี่ยน

บทบาทของ นายชัยธวัช ตุลาธน จึงอยู่บนผลประโยชน์ของ “นักโทษในทางความคิด”

ต้องการให้มีการนิรโทษกรรมเหมือนเมื่อปี 2500 ต้องการให้มีการนิรโทษกรรมเหมือนหลังสถานการณ์เดือนตุลาคม 2516 และหลังเดือนตุลาคม 2519

เป้าหมายอยู่ที่ “นักโทษในทางความคิด” เป็นหลัก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน