ในสถานการณ์#สมรสเท่าเทียม จำเป็นต้องอ่าน “ข้อความ”จากพรรคก้าวไกลนี้

#ก้าวไกลยินดี รัฐบาลส่งร่างพรบ.#สมรสเท่าเทียมเข้าสภาผู้แทนราษฎรประกบร่างของพรรคก้าวไกลเพื่อพิจารณา

ความฝันและความหวังของประชาชนกำลังจะเป็นจริง

อย่าได้แปลกใจถ้าหากกดเข้าไปดูเทรนด์ของทวิตเตอร์เมื่อเวลา 18.04 น.ของวันที่ 22 พฤศจิกายน จะเห็นถึงจำนวน 14.5 K ต่อ#สมรสเท่าเทียม

คำตอบในขั้นต่อไปจะเห็นได้ในวันที่ 12 ธันวาคม

ท่าทีของพรรคก้าวไกลต่อร่างพรบ.#สมรสเท่าเทียม เป็นท่าทีที่น่าศึกษา

น่าศึกษาว่าพรรคก้าวไกลฝากความหวังของประชาชนต่อ#สมรสเท่าเทียมไว้ที่ปัจจัยสำคัญใดในทางการเมือง

คำตอบก็คือ อยู่ที่ “พรรคเพื่อไทย” อยู่ที่ “รัฐบาล”

โดยพื้นฐานมติครม.เช่นนี้ย่อมเป็นหลักประกันที่มั่นคงยิ่งต่อร่างพรบ.#สมรสเท่าเทียม และหากมีพรรค ก้าวไกลเข้าไปเสริมก็ยิ่งมีความชัดเจน

พลังความร่วมมือของพรรคเพื่อไทยกับพรรค ก้าวไกลจึงสำคัญ

ความละเอียดอย่างยิ่งของร่างพรบ.#สมรสเท่าเทียม สะท้อนลักษณะประสานพลัง

เรื่องนี้ต้องยอมรับในความพยายามของเครือข่าย LGBTQ+ที่สามารถทำงานสร้าง “แนวร่วม” ได้อย่างกว้างขวาง หลากหลาย

ไม่ว่าใน “เพื่อไทย” ไม่ว่าใน “ก้าวไกล”

การจัดความสัมพันธ์ต่อพรรคเพื่อไทย การจัดความสัมพันธ์ต่อพรรคก้าวไกลก็ดำเนินไปอย่างมีลักษณะที่ “สมดุล”

สะท้อนปรากฏการณ์ที่งดงามและสร้างสรรค์

ความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของ#สมรสเท่าเทียมมาจาก ลักษณะ “มวลชน” เปล่งประกาย

นี่คือการประสานประโยชน์ของ “ประชาชน” ประสานประโยชน์ “ของสังคม” เข้ากับพลังอันมีอยู่ของพรรคการเมืองได้อย่างเป็นคุณ

นี่คือพัฒนาการ นี่คือความก้าวหน้า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน