Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 26 ม.ค. 2564

เจ้าภาพกรุงเทพฯ

2 พ.ย. 2562 - 00:10 น.

เจ้าภาพกรุงเทพฯ

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

เจ้าภาพกรุงเทพฯ - การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2-4 พ.ย. ครั้งที่ 35 เป็นวาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ด้วยการเตรียมพร้อมเป็นพิเศษ และให้มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

เหตุผลหลักคือเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม

กรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งสะท้อนว่าพื้นที่เมืองหลวงและปริมณฑลเป็นแหล่งชุมชนที่หนาแน่นและมีการจราจรติดขัด ยากที่จะจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งเจ้าบ้านและผู้มาเยือนได้พร้อมกัน

อีกทั้งยังสะท้อนว่า การเจริญเติบโตและการพัฒนาเมืองนั้นกระจุกอยู่ในเมืองหลวง

คำกล่าวว่า กรุงเทพฯ เป็นประเทศไทย อาจไม่เกินจริงไปนัก หากพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่มีทุกอย่างอยู่ในเมืองหลวง

ปัจจุบันกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการประเทศ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ เป็นศูนย์กลางของธุรกิจการค้า และศูนย์กลางการศึกษา

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการและควบคุมการผลิต เป็นศูนย์กลางของการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพของผู้คนจำนวนมาก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก

โอกาสทุกๆ ด้านกระจุกรวมอยู่ที่กรุงเทพฯ มายาวนาน แม้แต่โอกาสยึดอำนาจบริหารประเทศก็รวมอยู่ด้วย

แม้ว่าความพร้อมของกรุงเทพฯ จะทำให้การเป็นเจ้าภาพของไทยในการจัดการประชุมอาเซียนครั้งนี้ มีแนวโน้มว่าจะราบรื่นและผ่านพ้นไปด้วยดี

แต่จะเป็นอีกครั้งที่ทิ้งการบ้านว่า จะขับเคลื่อนแผนงานหรือนโยบายการกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำตามที่รัฐบาลสัญญาไว้ได้อย่างไร

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่เขียนกันเองนั้นประเมินผลไว้หรือไม่ว่า จะกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ จะดึงแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวออกจากกรุงเทพฯ ออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างไร

ยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้มีการเปิดผลวิจัยการสำรวจผล กระทบจากสภาวะโลกร้อน ว่าจะทำให้เมืองติดชายฝั่งทั่วโลกจมน้ำภายในอีก 30 ปีข้างหน้า คนรุ่นนี้เตรียมการให้คนรุ่นอนาคตอย่างไร

เพราะถึงเวลานั้น กรุงเทพฯ อาจไม่ใช่เมืองที่จะจัดการประชุมอาเซียนได้

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เจ้าภาพกรุงเทพฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง