FootNote:ความขัดแย้ง ประชาธิปัตย์ คือโศกนาฏกรรม การเมือง

การต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่ง “หัวหน้าพรรค” คนใหม่ภายในพรรคประชาธิปัตย์ ได้ฉายภาพแห่งความขัดแย้งออกมาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

เป็นความขัดแย้งระหว่างแต่ละ “กลุ่ม” ภายในพรรคประชาธิปัตย์ มิได้มาจากปัจจัย “ภายนอก” แต่อย่างใด

สะท้อนผลสะเทือนจากสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่แสดงให้เห็นถึงความถดถอยอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่เมื่อเผชิญกับพรรคไทยรักไทย กระทั่งเมื่อเผชิญกับพรรคก้าวไกล

หากมองจากสถานะเดิมที่พรรคประชาธิปัตย์ เคยดำรงอยู่ในจุดอันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคการเมืองของ “คณะราษฎร” และต่อเนื่องมายังตรงข้ามกับพรรคการเมืองของ “คณะทหาร”

ก็จะเข้าใจได้ว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้พรรคประชาธิปัตย์ ต้องอยู่ในจุดอันทรุดเสื่อมและต้องพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่อง จากต่อพรรคไทยรักไทยกระทั่งต่อพรรคก้าวไกล

การเข้าร่วมในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นการตัดสินใจที่สำคัญ การมีส่วนในการปูทางสร้างเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหารทั้งเดือนกันยายน 2549 และเดือนพฤษภาคม 2557 ก็สำคัญ

ทั้งหมดนี้เองที่ทำให้ความเสื่อมทรุดเกิดกับ “ประชาธิปัตย์”

การต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่จะเกิดขึ้นก่อนวันที่ 9 ธันวาคม จึงเป็นการต่อสู้ที่มีผลน้อยเป็นอย่างยิ่ง ต่อพัฒนาการทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์

หากมองไปยังหัวขบวนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของ นายชวน หลีกภัย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

ตัวของ นายชวน หลีกภัย เองภายหลังจากเข้าร่วมในการตัดสินใจขานชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้ตำแหน่ง “ประธานสภา” เป็นเกียรติประวัติ

ก็แทบหาเหตุผลและความชอบธรรมใดๆ มาหนุนเสริมให้กับหวนกลับไปช่วงชิงการยึดครองตำแหน่งหัวหน้าพรรค ด้วยกันกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ อนาคตของ นายชวน หลีกภัย จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นหลัก

หากมองผ่านเกียรติประวัติของพรรคประชาธิปัตย์ในสถานะแห่งความเป็น “สถาบัน” การเมือง หากมองผ่านเกียรติประวัติของ นายชวน หลีกภัย ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งหมดนี้เกิดจากตัวพรรคประชาธิปัตย์เองเป็นด้านหลัก นั่นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ประกอบส่วนขึ้นด้วยคนจากยุคของ นายควง อภัยวงศ์ จากยุคของ นายชวน หลีกภัย กระทั่งยุคของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นี่ย่อมเป็นอนิจจังแห่งพรรคประชาธิปัตย์ นี่ย่อมเป็นอนิจจังแห่งการเมืองที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมในที่สุด

น่าเศร้าที่ นายชวน หลีกภัย มีส่วนร่วมในการตอกฝาโลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน